Pagrindinis / Priešmokyklinio ugdymo grupė

Priešmokyklinio ugdymo grupė

Iniciatyva „Kartu augame, kuriame, tobulėjame“

2023 m. lapkričio 6 d. – 2024 gegužės 20 d. Medelyno progimnazijoje vyko iniciatyva „Kartu augame, kuriame, tobulėjame“. Iniciatyvos tikslas – ugdyti priešmokyklinio amžiaus vaikų komunikavimo, kūrybiškumo, pažinimo ir skaitmeninę kompetencijas. Dalyvaudami integruotose veiklose vaikai ugdėsi ir tobulino kalbinius gebėjimus ir įgūdžius, kūrybinį mąstymą, smulkiosios motorikos įgūdžius, gebėjimą veikti drauge su bendraamžiais ir naudotis prieinamomis skaitmeninėmis technologijomis. 0c grupės ugdytiniai …

Skaityti daugiau...

Medelyno progimnazijos ir lopšelio-darželio „Žilvitis“ tęstinis partnerystės projektas „Draugaujame, žaidžiame, kalbame“

2024 m. gegužės 22 d. – gegužės 31 d. vyko tęstinis partnerystės projektas  „Draugaujame, žaidžiame ir kalbame“ su Medelyno progimnazijos priešmokyklinio ugdymo ir  lopšelio-darželio „Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo grupių ugdytiniais. Įstaigų logopedės Daiva Mačiūnaitė, Janina Kristina Mažučiūnienė, Gražina Musteikienė, specialioji pedagogė Toma Čalutkaitė – Tao, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rasa Čepaitienė, priešmokyklinio ugdymo mokytojos Ugnė Dryžienė ir Rita Toleikienė organizavo  integruotų veiklų …

Skaityti daugiau...

Projektas „Pagalvojau, pamąsčiau, pasakėlę parašiau“

Pasakos – tai vaistai. Jos turi gydomųjų galių, neversdamos mūsų daryti, būti, veikti – užtenka jų tik klausyti. Pasakos sukelia liūdesį, jaudulį, užuojautą, iškelia klausimų ir verčia ko nors siekti. Pasakų tyrėja Klarisa Estes 2024 m. vasario – kovo mėnesiais Medelyno progimnazijoje vyko projektas „Pagalvojau, pamąsčiau, pasakėlę parašiau“. Projekto tikslas – ugdyti priešmokyklinio amžiaus vaikų komunikavimo, pažinimo ir kūrybiškumo kompetencijas. …

Skaityti daugiau...

Pas priešmokyklinukus svečiavosi rašytoja, pasakų kūrėja Neringa Tik

Kovo 4 d. pas priešmokyklinukus svečiavosi rašytoja, pasakų kūrėja Neringa Tik. Autorė nuotaikingai sekė savo kurtas pasakas, įtraukdama vaikus į magišką knygų pasaulį. Rašytoja pristatė savo knygeles, dailininko pieštas iliustracijas, parodė, kad kurti pasakas yra nepaprastai smagu! Vaikai sužinoję kaip kuriamos pasakos ir patys galėjo jose dalyvauti. Ypač vaikus pradžiugino juodoji skrybėlė, kurios mintis Neringa perskaitė garsiai. Rašytoja su savimi …

Skaityti daugiau...

PUG projektas „Ganau, ganau raideles po spalvotas knygeles“

Lapkričio 10 d. – gruodžio 8 d. vyko trijų Medelyno progimnazijos priešmokyklinio ugdymo klasių projektas „Ganau, ganau raideles po spalvotas knygeles“. Projekto tikslas – ugdyti priešmokyklinio amžiaus vaikų komunikavimo, kūrybiškumo, pažinimo, socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos kompetencijas. Organizatorės numatė aiškius uždavinius: ugdyti ir tobulinti vaikų kalbinius gebėjimus, tikslinti smulkiosios motorikos įgūdžius, lavinti vaizduotę ir kūrybiškumą; plėtoti tikslingą šeimos ir mokyklos …

Skaityti daugiau...

Iniciatyva „Kartu augame, kuriame, tobulėjame“.

2022 metų lapkričio 7 dieną sėkmingai startavo iniciatyva „Kartu augame, kuriame, tobulėjame“. Iniciatyvoje dalyvauja 0c grupės ugdytiniai, o veiklas organizuoja mokytoja Rita ir logopedė Daiva. Žaismingos iniciatyvos veiklos skatina priemokyklinukų kalbinį aktyvumą, ugdo jų vaizduotę, pastabumą, kūrybinius gebėjimus, žadina jausmus. Žaisdami, bendraudami, veikdami drauge su kitais ar vieni, vaikai mokosi pastebėti garsų panašumus ir skirtumus, sieti garsą su jį žyminčia …

Skaityti daugiau...

Iniciatyva ,,Kartu augame, kuriame, tobulėjame“

Šią savaitę startuoja iniciatyva ,,Kartu augame, kuriame, tobulėjame“. Iniciatyvos tikslas – ugdyti priešmokyklinio amžiaus vaikų komunikavimo, kūrybiškumo, pažinimo, skaitmeninę ir socialinę kompetencijas. Iniciatyvos veiklose dalyvauja 0c grupės ugdytiniai ir jų tėvai. Kiekvienas priešmokyklinukas sukurs knygelę „Mano pirmasis raidžių albumas“. Iniciatyvos veiklas organizuoja logopedė Daiva Mačiūnaitė ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Rita Toleikienė.

Skaityti daugiau...

Sveikiname piešinių konkurso „Aš ir mano ateities Šiauliai“ nugalėtojas

Mūsų Medelyno progimnazijos ugdytinių kūrybiniai darbai dalyvavo piešinių konkurse ,,Aš ir mano ateities Šiauliai“. Konkursas buvo skirtas vaikų ryšio su gimtuoju miestu – Šiauliais stiprinimui bei inovatyvumo ir profesinio pasirinkimo skatinimui. Piešinių konkurso ,,Aš ir mano ateities Šiauliai“ tikslas – skatinti vaikus sieti ateitį su Šiaulių miestu, puoselėti meninę saviraišką ir kūrybingumą. Jaunieji šiauliečiai kūrybiniuose darbuose išreiškė savo profesinius siekius …

Skaityti daugiau...

„AKTYVUS – SVEIKAS – LAIMINGAS“

,,AKTYVUS – SVEIKAS – LAIMINGAS“. Taip vadinosi renginys, vykęs Šiaulių Sporto gimnazijoje pirmą vasaros dieną. Iš tiesų, dalyvaudami šiame renginyje, kartu su kitų Šiaulių miesto ugdymo įstaigų auklėtiniais, mūsų progimnazijos priešmokyklinukai iš 0a grupės, buvo aktyvūs, sportiški ir laimingi.Vaikai aktyviai dalyvaudami gimnazijos kiemo ir sporto komplekso erdvėse,  susipažino su įvairių sporto šakų pradžiamoksliu. Labiausiai jiems patiko imtynės, krepšinis, rankinis, tekvondo. …

Skaityti daugiau...

Dalyvavo Šiaulių miesto pradinių klasių mokinių ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių konferencijoje „Gamta ir vaikas“

Paskutinę pavasario dieną, 0 a grupės priešmokyklinukai Jorilė ir Tomas dalyvavo Šiaulių miesto pradinių klasių mokinių ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių konferencijoje ,,Gamta ir vaikas“. Konferencijos tikslas – skatinti mokinius domėtis gamtamokslinėmis temomis, formuojant patyriminės veiklos įgūdžius. Konferencijoje vaikai pristatė stendinį pranešimą ,,Sėjam, sodinam ir gražiai auginam“. Priešmokyklinukai papasakojo apie savo patyriminę veiklą Medelynukų ūkiuke. Vaikai dalyvauja visame augalo augimo …

Skaityti daugiau...

Medelyno progimnazijos ir lopšelio-darželio „Žilvitis“ tęstinis partnerystės projektas „Draugaujame, žaidžiame, kalbame“

Jau kelerius metus Medelyno progimnazijos priešmokyklinukai ir lopšelio-darželio „Žilvitis“ ikimokyklinukai dalyvauja tęstiniame partnerystės projekte „Draugaujame, žaidžiame, kalbame“. Įstaigų logopedės Daiva ir Gražina, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rita organizavo integruotų veiklų rytmetį „Vasaros garsai ir spalvos“. Vaikai prisiminė vasarai būdingus reiškinius, linksmai atliko audiovizualiniams ryšiams formuoti judrias veiklas, išradingai mankštino pirštelius, deklamuodami M. Vainilaičio eilėraštį „Saldiniai obuoliukai“ ir imituodami rankų pirštų judesiais. …

Skaityti daugiau...

„Valgoma abėcėlė“

Gegužės 4-26 dienomis progimnazijos priešmokyklinės ugdymo grupės (0c) ugdytiniai kartu su grupės mokytoja – Rita Toleikiene, logopede – Daiva Mačiūnaite ir specialiąja pedagoge – Justina Pundziene dalyvauja Šiaulių miesto ikimokyklinio (priešmokyklinio) ugdymo grupių kūrybiniame – edukaciniame projekte „Valgoma abėcėlė“. Susidraugauti su raidėmis padeda ne tik jų rašymas, karpymas, bet ir konstravimas. Ypač smagu, kai raideles galima ne tik pagaminti, bet …

Skaityti daugiau...

Tapo Šiaulių miesto priešmokyklinio ir pradinio ugdymo ugdytinių kūrybinių darbų konkurso „Velykos atkeliavo“ laureatais

Mūsų progimnazijos ugdytiniai iš 0a gr. Jorilė Pekytė (ped. E. Baranauskienė) ir iš 1m kl. Mantas Žmuidina (Ped. I. Kelpšienė) tapo Šiaulių miesto priešmokyklinio ir pradinio ugdymo ugdytinių kūrybinių darbų konkurso  „Velykos atkeliavo“ laureatais. Konkursą organizavo V. Kudirkos progimnazijos pedagogai.

Skaityti daugiau...

Priešmokyklinukų kūrybiniai darbeliai papuoš respublikinę parodą ,,Raidės Čiauškalės“

Balandžio 19 – 29 dienomis Šiaulių lopšelio-darželio ,,Varpelis“ internetinėje svetainėje vyksta respublikinė kūrybinių darbų paroda ,,Raidės Čiauškalės“. Medelyno progimnazijos 0c grupės vaikai įvairia technika dekoravo tris pirmąsias mokyklos pavadinimo raides. Vaikams patiko dekoruoti saldžią raidę M iš meduolių ir sveikuolišką – iš morkyčių. Daug kruopštumo ir kantrybės reikalavo raidė D iš degtukų ir dešrelių. Mikliai maži pirštukai dėliojo raidę E …

Skaityti daugiau...

OLIZIUKO GAMYBA

Didžiausia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Lietuvoje ,,Žaliasis taškas“ pakvietė vaikus kovo 17 dieną dalyvauti aplinkosauginiame renginyje ,,Įdomioji ekologija“. Medelyno progimnazijos 0a, 3k ir 4 m klasių ugdytiniai tiesioginių kūrybinių dirbtuvių metu, panaudodami antrines žaliavas, pasigamino ,,žaliuojantį ,,Oliziuką“. Vaikų Oliziukai – linksmi, protingi ir gražūs…Tad lauksime, kada mūsų Oliziukai sužaliuos.

Skaityti daugiau...

PUG projektas „Pagalvojau, pamąsčiau, pasakėlę parašiau“

Pasakos – tai vaistai. Jos turi gydomųjų galių, neversdamos mūsų daryti, būti, veikti – užtenka jų tik klausyti. ( Pasakų tyrėja Klarisa Estes ) Vasario – kovo mėnesiais Medelyno progimnazijoje vyko projektas „Pagalvojau, pamąsčiau, pasakėlę parašiau“. Projekto tikslas – ugdyti priešmokyklinio amžiaus vaikų komunikavimo ir kūrybiškumo kompetencijas. Projekto organizatorės numatė ir vykdė veiklas, skatinančias atskleisti ugdytinių kūrybinius, meninius gebėjimus kuriant …

Skaityti daugiau...

PUG renginys „Aš – Lietuvos pilietis“

Sausio 13-osios, Vasario 16-osios, Kovo 11-osios istoriniai įvykiai skatina pamąstyti apie tautos ir valstybės praeitį, ir apie mus, priešmokyklinukus: kokie esame šiandien, kaip mylime gimtinę, kaip ją puošiame, ką žinome apie gimtą savo kraštą, ką mums reiškia Lietuvos vardas… Tautiškumo ir pilietiškumo ugdymas prasideda nuo vaikams artimiausios aplinkos-šeimos, grupės. Skatinti vaikus pažinti gimtinę, ja didžiuotis – svarbus ugdomosios veiklos tikslas. …

Skaityti daugiau...