Bibliotekos informacinis centras

Geg 30, 2020 @ 21:40

herbas

Atnaujinta: 2012-10-26 19:41:23

Bibliotekos vedėja

Janina Vadeikienė

 

untitled-1

Darbo laikas: 8-16 val.

Mokyklos biblioteka, kaip informacinis centras, užtikrina prieigą prie visų informacijos šaltinių Tai abonementas, interneto ir periodikos skaityklos. Bibliotekos fonde beveik 8 tūkstančiai dokumentų. Biblioteka dalyvauja ugdymo procese, padeda mokiniams integruotis į informacinę visuomenę, savarankiškai mokytis naudojant IT. Kartu su mokytojais ugdomi informaciniai gebėjimai. Vedamos bibliografinės pamokėlės pradinių klasių moksleiviams. Tęsiasi 2007-13 metais laimėtas projektas MTP plius „Mokyklų Bibliotekų modernizavimas“, kuris papildo biblioteką bazine įranga ir baldais. Kasmet atnaujinamas metodinės, informacinės literatūros fondas gerina mokinių skaitymo įgūdžius, plečia jų akiratį Abonemente Įdiegus bibliotekų informacinę sistemą „MOBIS“ automatizuotas skaitytojų aptarnavimas .

untitled-2

Periodikos skaitykloje įrengtos 7 kompiuterizuotos darbo vietos, kur mokiniai ir kiti mokyklos bendruomenės nariai gali ieškoti informacijos internete, žinynuose, enciklopedijose. Mokiniai čia ruošia projektinius darbus, atlieka namų darbų užduotis. Skaitmeninėse laikmenose kaupiama skaitykloje vedamų pedagogų tarybos posėdžių ir direkcijos pasitarimų medžiaga, metodinė medžiaga profesiniam mokinių informavimui, kuri naudojama individualiai konsultuojant bendruomenės narius, vedant klasių valandėles, susitikimus. Visi mokyklos bendruomenės nariai turi galimybę skaityti periodinius leidinius vietoje ir namuose, kurių prenumeruojame 30. Vedama visų gaunamų leidinių elektroninė kartoteka. Įkurtas akredituotas PIT, bibliotekos darbuotoja nuolat konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais.

untitled-3

Internetinėje skaitykloje yra laisva prieiga prie interneto, 18 kompiuterizuotų darbo vietų. Pamokų metu mokytojai naudoja kompiuterines programas, projektorių, dokumentų kamerą, internetą ir medžiagą skaitmeninėse laikmenose, kurių yra 154 vnt.

Mokykla aprūpina vadovėliais, jų komplektų dalimis pagal atnauintas Bendrąsias programas, mokymo priemonėmis ir literatūra iš moksleivio krepšelio lėšų. Klasių auklėtojai mokslo metų pradžioje užpildo aktus apie gautus vadovėlius. Dokumentą pasirašo asmuo, priimantis vadovėlius savo žinion. Individuali vadovėlių apskaita vedama elektroninėje kartotekoje. Pratybų sąsiuvinius mokiniai įsigyja savo lėšomis. Suniokotų ir pamestų vadovėlių bei mokyklos turto vertė turi būti atlyginta rinkos kaina.

Paslaugos:

  •  – knygos ir periodiniai leidiniai į namus;
  •  – informaciniai ir periodiniai leidiniai skaitykloje;
  •  – atsakymas į temines, faktografines užklausas;
  •  – bibliografinės konsultacijos;
  •  – susitikimai, spaudinių parodos;
  •  – internetas, darbas kompiuteriu;
  •  – konsultacijos įvairiais informacijos paieškos klausimais.

Dokumentai: LR Bibliotekų įstatymas (failas pasisiuntimui)

Vadovėliai bei mokymo priemonės įsigytos 2019 m

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.