Pagrindinis / ERASMUS+ projektai / Eco -Warriors Small-Steps 2020-2022

Eco -Warriors Small-Steps 2020-2022

Nuoroda į projekto puslapį: https://sites.google.com/view/eco-warriors-small-steps/home

Nuo 2020 m. rugsėjo mėnesio mokykla vykdė Erasmus+ tarptautinį projektą  „Eko – Kariai Mažais – Žingsneliais“ (Eco -Warriors Small-Steps) 2020-1-UK01-K229-079221-5. Projekto  tikslas – ugdyti ekologinę kultūrą, plėsti aplinkosaugos svarbos supratimą, sąmoningą gamtos saugojimą. Tikimės, kad šio projekto metu visi dalyviai įgijo puikios patirties ir žinių . Kartu kurėmr pasaulį, kuriame žmonės gyvena harmonijoje su gamta. Koordinuojanti šalis Šiaurės Airija, šalys partnerės – Bulgarija, Turkija, Rumunija, Lietuva.

Šiaulių Medelyno Progimnazijos bendruomenė aktyviai dalyvavo Projekto veiklose: 6-14 metų mokiniai, mokytojai, vietos bendruomenės lyderiai,  tėvai, socialiniai partneriai. LTT vizituose dalyvavo tikslinės pedagogų grupės (administracija, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai). Veiklos vykdytos penkiose srityse: Aplinka ir: *Menas; * Atsparumas; * Sportas; * Klimato Kaita; * Mokslas.

Progimnazijoje sukurta Projekto darbo grupė, atsakinga už veiklų kokybę,  planavimą, vykdymą, administravimą ir viešinimą.

Planuojant veiklas buvo svarbu įtraukti mokinius, patiriančius ugdymosi, socialinių, sveikatos sunkumų, ir kurti ekologišką-tvarią ugdymosi aplinką. Veiklose vyko sveikatai, gerai savijautai palankiose erdvėse (parkuose, botanikos/zoologijos/mokyklų pojūčių soduose; mokslo centruose; erdvėse, pritaikytose skirtingų poreikių mokiniams). Siekdami projekto tikslų, bendradarbiavome su socialiniai partneriais (gamtos rezervatai, STEAM centrai, atliekų perdirbimo įmonės, etnografiniai centrai ir kt.).


Dalyvavome įvairiuose šalies/miesto ekologiniuose renginiuose, iniciatyvose, projektuose:

https://medelynoprogimnazija.lt/projekto-mes-rusiuojam-2021-2022-m-rezultatai/

https://medelynoprogimnazija.lt/projekto-mes-rusiuojam-2020-2021-m-rezultatai/

https://medelynoprogimnazija.lt/2022-m-kovo-22-d-buvo-minima-pasauline-vandens-diena/

https://medelynoprogimnazija.lt/idomiioji-pamoka/

https://medelynoprogimnazija.lt/3-4-klasiu-mokiniu-aplinkosaugos-konkursas-ekologiskumo-virusas-plinta-2021/

https://medelynoprogimnazija.lt/tarptautine-elektronikos-atlieku-diena/

https://medelynoprogimnazija.lt/dalyvavo-projekto-kita-forma-organizuojamoje-aplinkosaugineje-iniciatyvoje-protu-musis-klimato-kaita/

 2021 m. mokykla buvo priimta į Lietuvos EKO mokyklų tinklą: sukurta darbo grupė, atsakinga už Eko veiklų planavimą ir vykdymo koordinavimą: https://medelynoprogimnazija.lt/ekomokykla/

Bendradarbiavome su Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos gimnazistais: dalinomės idėjomis ir pasiūlymais, rengiant užduočių kygęlę „Branginu Gamtą“.


Projekto veiklų pradžia su tapo su Covid-19 pandemija. Dėl šios priežasties dalis veiklų vyko nuotoliniu būdu.

https://medelynoprogimnazija.lt/projekto-eco-warriors-small-steps-nuotoliniai-susitikimai-ir-veiklos/


Buvome atsakinga už Aplinkos ir Klimato Kaitos veiklų organizavimą. Mokiniai ruošė pristatymus/stendus/pranešimus apie klimato kaitos priežastis, poveikį gamtai, žmogui; galimus problemų sprendimo būdus. Šia informacija dalinosi LTT susitikimo metu su šalių partnerių atstovais. Dalyvavome renginiuose, kuriuos organizavo VšĮ „Žaliasis taškas“, UAB „Šiaulių vandenys“, VšĮ „Elektronikos Gamintoju Ir Importuotoju Organizacija“, VšĮ „Šiaulių Regiono Atliekų Tvarkymo Centras“. Prisijungėme prie įvairių ekologiško ir tvaraus gyvenimo iniciatyvų.


Progimnazijos bendruomenė atsakingai vykdė ir kitas Projekto veiklas:

*Aplinka ir Atsparumas. Remiantis įgyta patirtimi, sukūrėme edukacines erdves, skirtas vaikų nusiraminimui; parengėme ir taikome priemones pozityvaus elgesio stiprinimui, mokymosi motyvacijai ir pasitikėjimui savimi skatinti, savikontrolei ugdyti. Socialiniai pedagogai, logopedai, specialieji pedagogai parengė atraminės medžiagos rinkinius, kurie yra pasiekiami mokytojams, mokytojų padėjėjams Microsoft Office Teams aplinkoje. Pradėta įgyvendinti Socialinių–Emocinių Įgūdžių Programa mokiniams.

https://medelynoprogimnazija.lt/medelynuku-ukiukas/


*Aplinka ir Menas veiklos įgyvendintos nuotoliniu būdu dėl Covid-19. Atliktų veiklų rezultatais dalinomės mokyklų ir Projekto skaitmeninėse aplinkose. Pasibaigus pandemijai atliktų veiklų rezultatus visų šalių partnerių komandos pristatė dalyvaudamos LTT Bulgarijoje.

Progimnazijoje veiklos vyko visus metus, akcentuojant gamtinių medžiagų sezoniškumą, pvz.: ruduo–3D darbai iš medžių lapų, kankorėžių, uogų, grūdų ir pan.; žiema: dekoracijos su užšaldytu vandeniu, maisto mandalos gyvūnams; pavasaris: augalinių ekologiškų dažų gamyba; vasara: aplinkos fiksavimas fotografijose. Veiklose aktyviai dalyvavo ir mokinių šeimų nariai. Dalis veiklų organizuota socialinių partnerių aplinkose (Šiaulių jaunųjų gamtininkų centre; Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos botanikos sode).


*Aplinka ir Sportas. Veiklų rezultatus pristatėme Erasmus+ dienų renginyje Rumunijoje, kuriame dalyvavo visi partneriai ir kitų Rumunijos mokyklų pedagogai ir mokiniai.

Medelyno Progimnazija priklauso Lietuvos aktyvių mokyklų tinklui. Jau prieš pradedant Projektą daug dėmesio buvo skirta fizinės sveikatos stiprinimui. Įgyvendinant Projekto veiklas, pamokas mokiniai pradeda penkių minučių mankšta. Aktyviam laisvalaikiui sukurtos erdvės mokyklos viduje ir lauke (interaktyvios grindys; labirintai ir kt. aktyvūs žaidimai koridoriuose); kartu su mokiniais sukurta ir naudojama „Fizinio aktyvumo abėcėlė“, kurioje kiekviena raidė atitinka fizinį pratimą.


*Aplinka ir Mokslas. Šalys partnerės integravo mokslo/STEAM veiklas į ugdymo procesą. Organizuodami veiklas Medelyno progimnazijoje, kryptingai dirbome su socialiniais partneriais: Šiaulių techninės kūrybos centru, VšĮ „Išmanioji Mokykla“, VšĮ “Robotikos mokykla”, Šiaulių Valstybine Kolegija, „Matematika forte“ (Kauno tvirtovės VII fortas).


Kiekviename LTT susitikime priimančioji šalis pristatė savo švietimo sistemą. Supažindino projekto dalyvius su mokyklos aplinka, edukacinėmis erdvėmis; atliktų projekto veiklų rezultatais/stendais. Dalyviai stebėjo ugdomąsias veiklas, kuriose aktyviai dalyvavo ugdymosi,  socialinių, sveikatos sunkumų patiriantys mokiniai. Į LTT veiklas buvo įtraukti kitų švietimo įstaigų pedagogai, socialiniai partneriai.


PROJEKTO VEIKLAS IR PASIEKTUS REZULTATUS VIEŠINAME:

ERASMUSDAYS renginiuose:

https://medelynoprogimnazija.lt/erasmus-dienos-2020/

https://medelynoprogimnazija.lt/erasmusdays-2021/

https://medelynoprogimnazija.lt/2022-m-spalio-13-15-dienomis-progimnazijoje-vyko-erasmus-dienoms-skirtos-veiklos/

INFORMACINIUOSE STENDUOSE MOKYKLOJE BEI BENDRUOMENĖS TIKSLINIŲ GRUPIŲ SUSIRINKIMUOSE.

PROJEKTO INTERNETO PUSLAPYJE https://sites.google.com/view/eco-warriors-small-steps/home

Facebook GRUPĖJE https://www.facebook.com/profile.php?id=100063756472952&locale=lt_LT

eTwinning APLINKOJE https://twinspace.etwinning.net/127730/home

ŠALIES IR TARPTAUTINĖSE KONFERENCIJOSE

NAUJIENŲ PORTALUOSE  https://www.etaplius.lt/ekologines-kulturos-ugdymas-pasitelkiant-lietuviu-tautos-tradicijas

https://medelynoprogimnazija.lt/nauji-erasmus-tarptautiniai-projektai-medelyno-progimnazijoje/

INTERNATIONAL EVENTS IN OUR SCHOOL. Šiaulių Medelyno progimnazija, Birutės gatvė, Šiauliai, Šiauliai City Municipality. https://medelynoprogimnazija.lt/mokymosi-proceso-modernizavimas-kurybiskumas-integracija-ir-inovacijos/

https://medelynoprogimnazija.lt/tarptautine-nuotoline-metodine-diena-kolega-kolegai-2021/

https://medelynoprogimnazija.lt/pakeliui-i-atnaujinta-ugdymosi-turini/

PRESENTATION AT THE LTT VISIT TO BULGARIA.

 

INTERNATIONAL PRACTICAL CONFERENCE “ECO-IDEAS FOR LITHUANIA” 25-04-2023. Prezidento Valdo Adamkus gimnazija, Bitininkų gatvė, Kaunas, Kaunas City Municipality.

 

NATIONAL CONFERENCE – SHARING EXPERIENCES “THE WAY TO CHILD SUCCESS”. Gižų Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkcis centras, Gižai, Vilkaviškis District Municipality

 

 

PARTICULAR TEACHER CONFERENCE “PRACTICE-BASED EDUCATION”. Vilniaus “Ryto” Progimnazija, D. Gerbutavičiaus gatvė, Vilnius, Vilnius City Municipality

 

International Scientific-Methodical Conference DIVERSITY OF EDUCATIONAL NEEDS AND EXPERIENCES IN THE INCLUSIVE EDUCATION COMMUNITY: FROM THEORETICAL PARADIGMS TO GOOD PRACTICE. Šiaulių Dainų progimnazija, Dainų gatvė, Šiauliai, Šiauliai City Municipality

 

International Roundtable “DIGITAL TEACHER – GROWING LEARNER”. Šiaulių „Romuvos“ progimnazija, Dainų gatvė, Šiauliai, Šiauliai City Municipality

 

Roundtable „HOW WILL WE WORK WITH THE UPDATED CURRICULUM?“. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla, Aušros gatvė, Ginkūnai, Šiauliai District Municipality

 

INTERNATIONAL METHODOLOGICAL AND PRACTICAL CONFERENCE “EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN PRIMARY EDUCATION”. Siauliu Saules pradine mokykla, Dainų gatvė, Šiauliai, Šiauliai City Municipality

 

INTERNATIONAL METHODOLOGICAL PRACTICAL CONFERENCE “Education for Sustainable Development in Primary Education: Developing Students’ Eco-Culture”. Šiaulių Saulės pradinė mokykla, Dainų gatvė, Šiauliai, Šiauliai City Municipality

 

Theoretical And Practical Conference “TO INCLUSION: FROM IDEA TO PRACTICE”. Baisogalos gimnazija, Mokyklos g., Baisogala, Radviliškis District Municipality

 

Apie projekto Eco -Warriors Small-Steps veiklas rašo: