Pagrindinis / eTwinning projektai / „Matematikos menas“

„Matematikos menas“

Projekto „Matematikos menas“ tikslas – per meninę veiklą mokiniams atskleisti matematikos svarbą ir įdomumą. Matematikos turinį pamatyti tapyboje, muzikoje, skulptūroje, literatūroje, teatre ir šokyje.

Projekte dalyvauja 1i, 2i ir 2s klasių mokiniai. Mokytojos: Birutė, Sigita, Justina, Orinta.

Tarptautinio eTwinning projekto „Matematikos menas“ veiklų sąsajos su 2 kl. matematikos mokymo turiniu pagal Lietuvoje galiojančias Bendrąsias programas (2023). 

Matematikos dalyko tikslas – sudaryti galimybę kiekvienam mokiniui, mokantis matematikos, ugdytis matematinį ir statistinį raštingumą, kuris šiame dokumente suprantamas kaip įgytas gebėjimas matematiškai samprotauti ir taikyti įgytas kompetencijas, sprendžiant įvairias realias, aktualias ir mokiniams suprantamas problemas (Bendrosios programos. 2023. https://www.emokykla.lt/bendrosios-programos/visos-bendrosios-programos/5). 

Projekto veiklos apima šias 2 kl. matematikos mokymo turinio sritis (Bendrosios programos. 2023. https://www.emokykla.lt/bendrosios-programos/visos-bendrosios-programos/5?st=1&ach-1=1): 

 • Skaičiai ir skaičiavimai. /…/  

Skaičiai nuo 0 iki 1 000. Nagrinėjami skaičiai iki 1 000, skaičiuojama pirmyn ir atgal nuo bet kurio skaičiaus. Išsiaiškinama, kad triženklio skaičiaus šimtai, dešimtys ir vienetai užrašomi skaitmenimis. Pasitelkiant įvairius praktinius modelius, manipuliatorius, mokomasi skaičius perskaityti, užrašyti skaitmenimis, skyrių suma, palyginti.  

Mokomasi taikyti mintinio skaičiavimo strategijas sudėties ir atimties veiksmams, kai yra apvalios dešimčių, šimtų reikšmės. Sprendžiami vieno dviejų žingsnių sudėties ar atimties veiksmo reikalaujantys uždaviniai, kuomet reikia atsakyti į tiesioginį ar netiesioginį klausimą. Įvairiais modeliais iliustruojama daugyba ir dalyba (pavyzdžiui, dirbama su vienodomis objektų grupėmis, eilučių ir stulpelių rinkiniais daugybos lentelėje), aptariamas šių veiksmų ryšys. 

Vienetas, pusė, trečdalis, ketvirtadalis, aštuntadalis. Pasitelkiant įvairius modelius, išsiaiškinama sąvokų prasmė: vienetas (visuma), pusė, trečdalis, ketvirtadalis, aštuntadalis (neužrašant jų kaip trupmenų). Įsitikinama, kad vienetą sudaro dvi pusės, trys trečdaliai ir t. t. Sprendžiami uždaviniai, kuriuose prašoma surasti vieno daikto ar kelių daiktų pusę, trečdalį, ketvirtadalį, aštuntadalį ir atvirkščiai. 

 • Geometrija ir matavimai.  

Plokščiosios figūros. Paaiškinama, kokios figūros vadinamos plokščiosiomis figūromis (dvimatėmis, užimančiomis plokštumos dalį). Aptariamos sąvokos: atvira laužtė, uždara laužtė, kampas, daugiakampis, daugiakampio kraštinė, daugiakampio viršūnė, daugiakampio kampas. Tyrinėjant konkretų daugiakampį, įsitikinama, kad jis turi tiek kampų, kiek ir kraštinių. Praktikuojamasi rūšiuoti daugiakampius pagal kraštinių arba kampų skaičių, kraštinių ilgius, simetrijos ašių skaičių ir pan. Apibrėžiama taisyklingojo daugiakampio sąvoka, tyrinėjant atrandama, kad taisyklingieji daugiakampiai yra simetriškos figūros. Nagrinėjant pavyzdžius, aptariamos sąvokos: teiginys, teisingas teiginys, klaidingas teiginys, priešingas teiginys. Mokoma(si) formuluoti paprasčiausiems matematiniams teiginiams priešingus teiginius. 

Erdvės figūros. Paaiškinama, kokios figūros vadinamos erdvės figūromis (trimatėmis, užimančiomis erdvės dalį). Pasitelkiant vaizdines priemones, tiriami ryšiai tarp dvimačių ir trimačių figūrų. Susipažįstama su kubo, stačiakampio gretasienio, kūgio, ritinio, rutulio modeliais. Mokoma(si) juos atpažinti paveikslėlyje, rasti į juos panašių daiktų aplinkoje. 

Tarptrautinio eTwinning projekto „Matematikos menas“ aprašymas. 

Matematika naudojama kiekviename mūsų gyvenime. Su matematika susiduriame visur: kelyje, kuriuo einame, gamtoje, namuose, muzikoje, tapyboje, dramoje. Savo projektą sukūrėme norėdami parodyti, kad matematika visose mūsų gyvenimo srityse. Mūsų projekto tikslas – per meninę veiklą išmokyti mokinius naujų technikų ir padėti jiems lavinti matematinius įgūdžius. Siekiame ugdyti teigiamą požiūrį į matematiką, leisdami jiems įžvelgti matematikos turinį tokiose vaizduojamojo meno šakose kaip muzika, skulptūra, literatūra, šokis, teatras ir kinas. 

Tikslai: 

 • 7-11 metų mokiniai turėtų suprasti ir nujausti, kad matematika egzistuoja kiekvienoje gyvenimo srityje. 
 • Užtikrinti, kad mokiniai suvoktų savo gabumus ir gebėjimus ir juos ugdytų. 
 • didinti mokinių motyvaciją matematikai. 
 • Sudaryti jiems sąlygas veiksmingiau naudotis Web2 įrankiais. 
 • Užtikrinti socialinių ir dalykinių gebėjimų bei XXI a. įgūdžių ugdymą. 
 • Užtikrinti, kad jie matytų, jog jų matematikos turinys yra mene, kad jie galėtų pademonstruoti tyrimo, analizės ir sintezės įgūdžius. 
 • Ugdyti mokinių estetinius jausmus matematikos ir meno kontekste. 
 • Užtikrinti mokinių bendravimą ir bendradarbiavimą. 
 • Įgyti atsakomybės suvokimą. 
 • Sudaryti sąlygas mokiniams kurti projektus iš turimų medžiagų. 
 • Užtikrinti, kad pamokos būtų įdomesnės ir įtraukiančios, integruojant mokymo programą. 

 

Projekto veiklos: 

 • Sudėtis ir atimtis su Tarsia (suskaičiuok ir rask tinkamą atsakymą. 
 • Daugybos ir dalybos mandalos (suskaičiuok ir nuspalvink).  
 • „Popart“ dėlionės (suskaičiuoki ir rask tinkamą paveikslėlį). 
 •  Origamis (trupmenų mokymasis). 
 • Laikas (laikrodžių gamyba, laiko skaičiavimas). 
 • Mozaikos (darbas su geometrinėmis figūromis). 
 • Simetrija „Notan Art“ mene. 
 • Užduotys, skirtos Pasaulinei matematikos dienai (bendras darbas visų šalių darbas). 

_______________________________________________________________________

Pasaulinė “Pi” diena

Kiekvienais metais progimnazijoje minima pasaulinė Pi diena. Su mokiniais aptarėme, kuo ypatinga ši diena ir raidė / skaičius π. Vykdėme įvairias veiklas ir užduotis.