Pagrindinis / UTA įgyvendinimas

UTA įgyvendinimas

UTA – UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kviečia visą švietimo bendruomenę, socialinius partnerius ir visus norinčius stebėti kiekvieną mėnesio paskutinį penktadienį organizuojamą vaizdo konferenciją UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS: KAS VYKSTA?

Visas atnaujinamas bendrąsias programas bei kompetencijų raidos aprašus galima rasti švietimo portale Emokykla.lt.

https://www.mokykla2030.lt/bp-projektai/

Kodėl atnaujinamas ugdymo turinys

Visame pasaulyje nuolat vyksta pokyčiai, todėl neišvengiamai daugelyje šalių ugdymo turinys atnaujinamas kas 10–12 metų. Lietuvoje Bendrųjų ugdymo programų (BUP) kūrimas ir jų atnaujinimas, kaip nuolatinis ir nenutrūkstamas procesas, prasidėjo dar iki Nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. ir tebesitęsia iki šiol.

Paskutinį kartą BUP buvo atnaujintos 2008 m. Taigi ir vėl atėjo metas pokyčiams. Kol atnaujintas ugdymo turinys pasieks mokyklas, visiems, kurie prisiima atsakomybę už švietimo kokybę ir ugdymo rezultatus savivaldybėje, būtina tinkamai pasirengti. Kiekvienai organizacijai ir jos vadovams svarbu įsipareigoti sukurti palankią mokytojo darbui aplinką ir veikti kolegialiai su kitais, siekiant maksimalios vadybinių sprendimų ir veikimo kartu sinergijos.

Pagrindiniai ugdymo turinio atnaujinimo etapai ir terminai:

Iki 2022 m. rugsėjo turi būti atnaujintos ir patvirtintos priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos, o savivaldybių ir mokyklų ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) komandos turi pasirengti veiksmų planą, kuris padėtų atrasti geriausius sprendimus ugdymo turiniui „atvesti iki mokinio“.
Iki 2023 m. rugsėjo turi būti sukurtas BUP atvaizdavimo įrankis, parengtos rekomendacijos mokytojams, sukurtas skaitmeninis įrankis mokinių pažangai stebėti, skaitmeninės priemonės, patobulintos mokytojų kompetencijos.

Skaitykite daugiau: https://www.svietimonaujienos.lt/kaip-mokyklai-sekmingai-pasiruosti-ugdymo-turinio-atnaujinimui/

Tėvams daugiau info: https://docs.google.com/presentation/d/1YtT8E7HFr-QNawCJUPFcyZvbXMgrgq6g/edit#slide=id.p3

Atnaujintas ugdymo turinys apims mokinių kompetencijų ugdymą. Daugiau: https://drive.google.com/file/d/1M0rST1Xvhexahs_h_dG9FF_8I_zmqAyD/view

Sėkmė diegiant atnaujintą ugdymo turinį galima tik bendradarbiaujant su socialiniais partneriais: https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/11/UTA-soc.-partneryste.pdf

Patvirtintos BP: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/06c1f24040b711edbc04912defe897d1

Naudingi renginiai dalykininkams apie UTA:  https://www.youtube.com/playlist?list=PLb3M6Z90Z4rRf8MMXfrKj_2hWlkqxN9N7

Bendra informacija skaidrėse: https://docs.google.com/presentation/d/11WnZ7wnnnUTzd_6X04z5thMqGTQUn-Rz/edit?usp=sharing&ouid=101040787861246623766&rtpof=true&sd=true

Medelyno progimnazijos UTA komandos sudėtis:

Pirmininkė – Ingrida Mazrimienė, direktorė.

Nariai:

 • Violeta Butkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Orinta Šalkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Rasa Kleinauskienė, matematikos mokytoja;
 • Marius Sketerskas, informacinių technologijų mokytojas;
 • Erika Valienė, geografijos mokytoja;
 • Alvydas Kušleika, fizikos mokytojas;
 • Regina Speičienė, lietuvių kalbos mokytoja;
 • Ingrida Zibulskienė, vokiečių kalbos mokytoja;
 • Gražina Pulmickienė, dailės mokytoja;
 • Lina Švanytė-Gimžauskienė, fizinio ugdymo mokytoja;
 • Ilona Kelpšienė, pradinių klasių mokytoja;
 • Birutė Šiušienė, pradinių klasių mokytoja;
 • Ugnė Dryžienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
 • Justina Pundzienė, specialioji pedagogė.

UTA veiksmų planas, laiko juosta:

Medelyno progimnazijos UTA veiksmų planas, laiko juosta.pdf

UTA reglamentuojantys dokumentai:

Patvirtintos BP: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/06c1f24040b711edbc04912defe897d1

Organizuoti renginiai,susitikimai:

Metodinių priemonių paroda „Pakeliui į atnaujintą ugdymosi turinį“ >>> https://svcentras.lt/metodiniu-priemoniu-paroda/