Pagrindinis / Medelyno progimnazija – Aktyvi mokykla

Medelyno progimnazija – Aktyvi mokykla

2019 metai Medelyno progimnazijos bendruomenei buvo prasmingi, nes tapome pripažinta nacionaliniu lygmeniu Aktyvia mokykla. Tai džiuginantis įvertinimas, kuris įpareigoja tęsti sveikatos stiprinimo veiklas mokykloje. Siekėme statuso ir pripažinimo, nes nuveikti darbai ir mokinių pasiekimai – tikras to įrodymas. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, neformaliojo ugdymo koordinatorius ir kūno kultūros mokytojai pildė paraišką apie įvykusias veiklas bei ugdymo(si) sąlygas progimnazijoje ir teikė ją Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisijai. Komisija 2019 metų gruodžio 10 d. priėmė sprendimą ir suteikė Medelyno progimnazijai Aktyvios mokyklos statusą. Ačiū komandai.

Direktorė Ingrida Mazrimienė

Aktyvi mokykla – tai mokykla, kurioje išskirtinis dėmesys skiriamas mokyklos bendruomenės fiziniam aktyvumui skatinti, sudarant fiziniam aktyvumui palankią aplinką ir integruojant tai į kasdieninį mokyklos gyvenimą.

Aktyvios mokyklos modelio kūrimas mokyklai atveria daugiau galimybių fiziniam aktyvumui skatinti – mokykla gali ieškoti ir pasiūlyti įvairių formų aktyvių užsiėmimų ne tik po pamokų, bet ir prieš pamokas ar per pamokas, gali išskirtinį dėmesį sutelkti į fizinio ugdymo pamokų kokybę, taikyti modernius ir mokiniams patrauklius ugdymo metodus, plėsti judėjimo būrelių pasiūlą ir kt.

Aktyvi_mokykla_aprasas_Isakymas_V_651_V_665

Aktyvi mokykla_koncepcija_ženklas

Direktoriaus_įsakymas

III_laiskas_AM

Aktyvi_mokykla_metodines_rekomendacijos