Pagrindinis / Ilgalaikis projektas „Aš skaiTAU“

Ilgalaikis projektas „Aš skaiTAU“

Pastarųjų metų įvairių tyrimų, Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai rodo, kad mokinių skaitymo įgūdžiai silpnėja. Suprastėjusį skaitymo sąmoningumą lemia keletas veiksnių:
– prasta skaitymo technika;
– nedidelė vaiko gyvenimiška patirtis;
– skurdus vaiko žodynas;
– vaiko kalbos spragos;
– teksto struktūros nesupratimas;
– menka mokinio, kaip skaitytojo patirtis;
– nepakankamai išlavėjusi vaizduotė;
– nepakankamai išlavėjusi rišli kalba;
– skaitymo intereso, motyvacijos nebūvimas.
Visa tai sąlygoja sumažėjusią mokymosi sėkmę ne tik lietuvių kalbos, bet ir kitų dalykų pamokose, mokinio savivertės, motyvacijos stoką.
Siekiant gerinti mokinių skaitymo techniką ir sąmoningumą Šiaulių Medelyno progimnazijos pradinių klasių mokytoja Birutė Šiušienė ir specialioji pedagogė Justina Pundzienė 2020 metais iniciavo ilgalaikį (4 metų) projektą „Aš skaiTAU“.
Įvairių veiklų metu 1i (dabar jau 3i) klasės mokiniai tobulina skaitymo techniką, domisi įvairiomis literatūros rūšimis, plėtoja kūrybiškumo, bendravimo, kompetencijas ir emocionalumą. Veiklos klasėje ir kitose netradicinėse aplinkose vykdomos bent du kartus per mėnesį.

_____________________________________________________