Konferencija „SĖKMINGO UGDYMO(SI) PATIRTYS“

KŪRYBIŠKAS VAIKAS ŠIUOLAIKINIAME DARŽELYJE

Gražina Musteikienė, logopedė ekspertė. Rasa Pupininkienė, auklėtoja metodininkė. Janina Grigalaitienė, auklėtoja metodininkė. Šiaulių lopšelis-darželis „Žilvitis“. KŪRYBIŠKAS VAIKAS ŠIUOLAIKINIAME DARŽELYJE Tikslas – padėti atsiskleisti vaikų kūrybiškumui per meninę veiklą. Uždaviniai: · Ugdyti vaikų saviraišką per dailę, muziką, teatrą, literatūrą. · Įtraukti grupės tėvelius, darželio bendruomenę, kuriant estetinę aplinką. · Ugdyti vaiko asmenybę, diegti žmogiškąsias vertybes, brandinti kūrybinę mąstyseną, savitumą. Aktualumas. Šiuolaikiniai …

Skaityti daugiau...

SKIRTINGŲ KINEZITERAPIJOS METODIKŲ POVEIKIS 8-14 METŲ VAIKAMS PLOKŠČIAPĖDYSTĖS KOREKCIJAI

Raimonda  Ruplėnienė. Asta Gedvilė, gydomosios kūno kultūros mokytoja ekspertė. Klaipėdos „Medeinės“ mokykla. SKIRTINGŲ KINEZITERAPIJOS METODIKŲ POVEIKIS 8-14 METŲ VAIKAMS PLOKŠČIAPĖDYSTĖS KOREKCIJAI Darbo aktualumas: įvairių autorių duomenimis apie 1/3 visų gyventojų turi įvairaus laipsnio plokščią pėdą. Plokščiapėdystė – tai ne tik kosmetinis defektas, o sunkus luošinantis susirgimas, kurio galima išvengti, o išgydyti – labai sunku. Tyrimo probleminis klausimas: Kiek skirtingos kineziterapijos …

Skaityti daugiau...

ŽAISMĖS PRINCIPAS PRIEŠMOKYKLINUKŲ RIŠLIOSIOS KALBOS UGDYME

Liuda Jarošienė. Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos specialioji pedagogė,  logopedė ekspertė. Raimonda Žemaitaitienė. Kauno „Varpelio“ pradinės mokyklos specialioji pedagogė, logopedė metodininkė.                 ŽAISMĖS PRINCIPAS PRIEŠMOKYKLINUKŲ RIŠLIOSIOS KALBOS UGDYME  Nemažai priešmokyklinio amžiaus vaikų patiria kalbos raidos sunkumų. Dar daug vaikų nemoka rišliai pasakoti, kiti turi nepakankamai turtingą žodyną. Ne visi vaikai taisyklingai taria garsus.  Nepašalintos ankstyvos kalbos raidos problemos lemia vėlesnius sunkumus …

Skaityti daugiau...

INŽINERINIS UGDYMAS BENDRADARBIAUJANT

Irma Riukienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Inga Razanovienė mokytoja. Šiaulių Simono Daukanto gimnazija.  INŽINERINIS UGDYMAS BENDRADARBIAUJANT  Šiuolaikinė visuomenė vis dažniau kelia klausimą, ar mūsų švietimo sistema užtikrina gyvenime reikalingų įgūdžių, žinių, kompetencijų ugdymą? Svarstoma, ar mokiniai ruošiami egzaminams, ar gyvenimui bei jų laukiančiai konkurencingai darbo rinkai? Kartais teigiama, kad švietimo sistema vis dar didesnį dėmesį skiria žinioms, tam tikros informacijos įsiminimui …

Skaityti daugiau...

TĖVŲ INICIATYVOS TELKIANT BENDRUOMENĘ

Meilė Radavičienė, pradinių klasių mokytoja. Raseinių Šaltinio progimnazija. TĖVŲ INICIATYVOS TELKIANT BENDRUOMENĘ Pradinių klasių mokytojos kas ketveri metai  turi peržiūrėti, atnaujinti  klasės bendruomenės kūrimo metodus, formas, kurie priklauso nuo to, kokie tėvai, vaikai „sukris“ į jo klasę. Gal tai bus aktyvūs, iniciatyvūs, kūrybiški, turtingi patirtimi žmonės? Tada mokytojui lieka tik palaikančiojo vaidmuo. O gal atvirkščiai- klasės dauguma  inertiški, ne tik …

Skaityti daugiau...

SALĖS FUTBOLAS KŪNO KULTŪROS PAMOKOSE

Aurimas Mančas. Šiaulių r. Šilėnų mokyklos vyresnysis kūno kultūros mokytojas. Remigijus Vaišnoras. VŠĮ Kuršėnų politechnikos mokyklos vyresnysis kūno kultūros mokytojas. Saulius Petrauskas. Šiaulių Medelyno progimnazijos vyresnysis kūno kultūros mokytojas.   SALĖS FUTBOLAS KŪNO KULTŪROS PAMOKOSE Anotacija. Straipsnyje aptariami pagrindiniai salės futbolo principai kūno kultūros pamokose. Akcentuojami futbolo žaidimo uždarose patalpose privalumai ir įtaką mokinių prichofizinės sveikatos ugdymui. Raktiniai žodžiai: salės …

Skaityti daugiau...

PER KŪRYBIŠKUMĄ Į SĖKMĘ

Aušra Gudžiūnienė, logopedė metodininkė. Laura Burneikienė, vyresnioji specialioji pedagogė. Raseinių Šaltinio progimnazija. PER KŪRYBIŠKUMĄ Į SĖKMĘ Menas vis dažniau tampa svarbia grandimi, jungiančia specialiųjų pedagogų darbą su specialiųjų poreikių vaikais, nes kuriant sudaromos sąlygos vaikų bendravimo, kalbėjimo, savitarpio pagalbos įgūdžiams formuoti (Tamulienė, 2002). Meninė veikla stimuliuoja motoriką, jos dėka lavėja pasaulio jutiminis pažinimas, pojūčiai, suvokimas,  formuojasi loginis mąstymas ir kalba. …

Skaityti daugiau...

TARPDALYKINĖS INTEGRACIJOS GALIMYBĖS

Nijolė Sodonienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė. Šilutės r. Kintų pagrindinė mokykla.  TARPDALYKINĖS INTEGRACIJOS GALIMYBĖS  Šiandieninis mokinys aktyviai dalyvauja pamokos veikloje, kai jam neįprastai jungiamos kelių mokomųjų dalykų žinios. Įdomesnė veikla, netradicinės užduotys, darbo metodai, aplinka, priemonės – tai skatina mokytis, plėsti akiratį. Mokomasi iš mokytojų ir bendraklasių (ir kitų klasių mokinių srautinėje pamokoje) kūrybiškumo, kalbėti viešai, drąsos improvizuoti. Remdamasi daugybės …

Skaityti daugiau...

MOKYKLINIS – SOCIALINIS PROJEKTAS ,,AŠ IR KAVA“

Eglė Remeikienė, socialinė pedagogė. Daiva Banytė, matematikos mokytoja. Šiaulių profesinio rengimo centro Statybos skyrius  MOKYKLINIS – SOCIALINIS PROJEKTAS ,,AŠ IR KAVA“ Kava šiuolaikinėje visuomenėje – neprilygstamas draugystės, bendravimo, dialogo, gyvo pokalbio gėrimas. Kava pripažinta ir vertinama visame pasaulyje. Ji vienija žmones, besišnekučiuojančius malonioje aplinkoje. Vienos diskusijos apie laisvalaikio praleidimą su mokiniai metu iškilo mintis suskaičiuoti, kiek Statybos skyriuje išgeriama kavos. …

Skaityti daugiau...

SOCIALINIŲ, EMOCINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS MOKYKLOJE

Parengė Rita Aginskienė, Rima Krivickienė, pradinių klasių mokytojos metodininkės. Raseinių Šaltinio progimnazijos.       SOCIALINIŲ, EMOCINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS MOKYKLOJE Vis dažniau kalbama apie socialinį emocinį ugdymą ir teigiamą jo įtaką vaikų psichikos sveikatai. Socialinės emocinės kompetencijos – tai gebėjimai dirbti kartu su kitais, produktyviai mokytis, atlikti svarbiausius vaidmenis šeimoje, bendruomenėje, darbo vietoje. Stebima, kad dėl socialinio emocinio ugdymo stiprėja teigiamos …

Skaityti daugiau...