Pagrindinis / Misija ir vizija

Misija ir vizija

Lap 23, 2022 @ 13:04

Vizija – moderni ir pažangi progimnazija, veikli ir tvari bendruomenė.

Misija – progimnazija, teikianti kokybišką ugdymą(si), sudaranti sąlygas ir galimybes išskleisti individualius gebėjimus, atvira kaitai ir atsakinga bendruomenė.

Kokybiškas ugdymas(is):

  • nuolat gerėjantys mokymosi rezultatai,
  • gabių vaikų pasiekimai,
  • individualių gebėjimų pažanga, orientuota į savo gerovės kūrimą.