Pagrindinis / Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsauga

Lap 23, 2022 @ 09:36

Medelyno progimnazijos – Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (2022-11-07)
Medelyno progimnazijos 1 Priedas – Duomenų tvarkymo veiklos įrašai (2022-11-07)
Medelyno progimnazijos 2 Priedas – Duomenų saugumo politika (2022-11-07)
Medelyno progimnazijos 3 Priedas – Darbuotoju asmens duomenų saugojimo politika (2022-11-07)
Medelyno progimnazijos 4-1 Priedas – Privatumo politika (formalus ugdymas ir kt.) (2022-11-07)
Medelyno progimnazijos 5 Priedas – Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas (2022-11-07)
Medelyno progimnazijos 6 Priedas – Asmens duomenu saugumo pažeidimų reagavimo aprašas (2022-11-07)
Medelyno progimnazijos 7 Priedas – Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės (2022-11-07)
Medelyno progimnazijos 8 Priedas – Duomenu tvarkymo IS veiklos testinumo valdymo planas (2022-11-07)
Medelyno progimnazijos 9 Priedas – Prieigos teisių suteikimo tvarka (2022-11-07)
Medelyno progimnazijos 10 Priedas – IT išteklių registras (2022-11-07)
Medelyno progimnazijos 11 Priedas – Asmens duomenu tvarkymo sutarties sablonas (2022-11-07)
Medelyno progimnazijos 12 Priedas – Kandidato sutikimas (2022-11-07)
Medelyno progimnazijos 13 Priedas – Darbuotojo sutikimas (2022-11-07)
Medelyno progimnazijos 14 Priedas – Vaiko (tėvų) sutikimas (2022-11-07)
Medelyno progimnazijos 15 Priedas – Duomenu subjektu teisių igyvendinimo tvarka (2022-11-07)
Medelyno progimnazijos 16 Priedas – Apsvaigimo tikrinimo tvarka (2022-11-07)
Medelyno progimnazijos 17 Priedas – Poveikio duomenu apsaugai vertinimo tvarka (2022-11-07)
Medelyno progimnazijos 18 Priedas – Teiseto intereso vertinimo procedūra (2022-11-07)
Medelyno progimnazijos 19 Priedas – Rizikos vertinimo ataskaita (2022-11-07)
Medelyno progimnazijos 20 Priedas – Konfidencialumo įsipareigojimas (2022-11-07)

Daugiau informacijos galima rasti:

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas 

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymą Lietuvos Respublikoje atsakinga Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija:

Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
El. p. ada@ada.lt

Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją