Pagrindinis / Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsauga

Lap 23, 2022 @ 09:36

Šiaulių Medelyno progimnazijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo priemonių tvarkos aprašas (2017-12-29) NEBEGALIOJA

Medelyno progimnazijos – Duomenų saugumo politika (2022-11-07)

Šiaulių Medelyno progimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės (2018-08-31) NEBEGALIOJA

Medelyno progimnazijos – Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (2022-11-07)

Medelyno progimnazijos – Darbuotoju asmens duomenų saugojimo politika (2022-11-07)

Šiaulių Medelyno progimnazijoje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės (2018-08-31) NEBEGALIOJA

Medelyno progimnazijos – Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės (2022-11-07)

Medelyno progimnazijos – Apsvaigimo tikrinimo tvarka (2022-11-07)

Medelyno progimnazijos – DAT (2022-11-07)

Medelyno progimnazijos – Duomenu subjektu teisių igyvendinimo tvarka (2022-11-07)

Medelyno progimnazijos – Privatumo politika (formalus ugdymas ir kt.) (2022-11-07)

Medelyno progimnazijos – Prieigos teisių suteikimo tvarka (2022-11-07)

Daugiau informacijos galima rasti:

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas 

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymą Lietuvos Respublikoje atsakinga Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija:

Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
El. p. ada@ada.lt

Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją