Pagrindinis / Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija

Kov 26, 2024 @ 11:17

Informuoti apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus teisės pažeidimus galite:

el. paštu: korupcijos.prevencija@medelynoprogimnazija.lt

Už korupcijos prevencijos įgyvendinimą atsakingas psichologas Deividas Beinoras, kabineto Nr. 103  (deividas.beinoras@medelynoprogimnazija.lt)


Informacija apie gautus korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos pranešimus:

2023 m. – negautas nei vienas pranešimas;

2022 m. – negautas nei vienas pranešimas;

2021 m. – negautas nei vienas pranešimas.


Daugiau informacijos antikorupcine tema


Informacijos apie asmenį surinkimas
Informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, pateikimas
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT), vykdydama Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nuostatas, renka ir teikia informaciją apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigose ir įmonėse, ir pateikia asmenį į pareigas skiriančiam ar paskyrusiam subjektui. Ši informacija teikiama, siekiant įvertinti asmens patikimumą ir mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę valstybės ar savivaldybės įstaigose ar įmonėse. Gavęs surinktą informaciją, vadovas sprendžia, ar asmuo, dėl kurio kreipėsi į STT, yra tinkamas eiti pareigas.