Pagrindinis / „Mokymo(si) proceso modernizavimas: kūrybiškumas, integracija ir inovacijos“

„Mokymo(si) proceso modernizavimas: kūrybiškumas, integracija ir inovacijos“

2021 m. gegužės 11 d. Medelyno progimnazijoje buvo organizuota nuotolinė tarptautinė metodinė-praktinė mokytojų konferencija „Mokymo(si) proceso modernizavimas: kūrybiškumas, integracija ir inovacijos“.  Konferencijoje dalyvių susirinko apie 180, pranešėjų – 42. Plenariniame posėdyje savo patirtimi apie institucinę pedagogiką dalinosi Dr. Giedrė Cibulskaitė-Veršinskienė (Sorbonos universitetas, Prancūzija), apie tarpdalykinį bendradarbiavimą ir jo pridėtinę vertę – Nijolia Buinovskaja (Vilniaus Goethe`s institutas, Lietuva), apie 21 amžiaus švietimo pokyčius – Roman Šarpanov (Šiaulių jaunųjų technikų centras, Lietuva), apie profesijų poreikį versle – Edita Grigaliauskienė (Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Lietuva), darbo grupėse – socialiniai tarptautinių projektų partneriai iš užsienio (Kroatijos, Slovėnijos), mokytojai iš Šiaulių, Plungės, Panevėžio, Vilniaus, Telšių, Radviliškio ir Kalvarijos.  Konferencijoje buvo gilinamasi į šias problemines sritis: mokyklos veiklos kokybės požymiai, dalyko ir užsienio kalbos mokymasis taikant CLIL metodą, STEAM veiklų integracija, skaitmeninis ugdymas mokykloje, neformalaus ir formalaus ugdymo ryšiai. Džiaugiamės  dalykiniais pranešimais ir dėkojame mokyklos bendruomenės nariams už  sutelktumą organizuojant šį metodinį renginį.

 

Mokyklos administracija


Koferencijos programa_Conference programme

 

Dalia Česnauskienė. Sonata Daugėlienė. Orinta Šalkuvienė. Šiaulių Medelyno progimnazija. Lietuva. / Šiauliai Medelynas Progymnasium. Lithuania. 

Neformalaus ugdymo ryšiai tarptautinių Erasmus+ projektų veiklose. / Interconnections Of Non-Formal Education In Erasmus+ International Project Activities. 

_______________

Marija Volodkė. Tatjana Vodianickaja. Ingrida Remeikienė. Šiaulių Santarvės gimnazija. Lietuva. / Šiauliai Santarvės Gymnasium. Lithuania. 

Dvikalbis ugdymas pradinėse klasėse. / Bilingual education for primary students. 

_______________

Orinta Šalkuvienė. Ingrida Zibulskienė. Šiaulių Medelyno progimnazija. Lietuva. / Šiauliai Medelynas Progymnasium. Lithuania. Vilija Pažūsienė. Šiaulių Simono Daukanto gimnazija. Lietuva. / Šiauliai Simonas Daukantas Gymnasium. Lithuania.

CLIL + STEAM = STREAM. Užsienio kalbos mokymas(is) per patyriminį ugdymą. / CLIL + STEAM = STREAM. Teaching a Foreign Language(s) Through Experiential Education.

https://www.youtube.com/watch?v=qSlRf95nV30

https://www.youtube.com/watch?v=z7PhEfQxaFQ

_______________

Sigita Žilinskienė. Dalia Daukšienė. Bronė Valužienė. Plungės Saulės gimnazija.

Integruota technologijų, chemijos, biologijos „Žalioji“ pamoka.

_______________

Daiva Mačiūnaitė. Laimutė Račkauskienė. Arvydas Valukonis. Šiaulių Medelyno progimnazija.

Skaitmeninių priemonių taikymo galimybės integruotame pasaulio pažinimo ir kalbos ugdymo procese.

https://www.youtube.com/watch?v=BCI-6unccP0