Pagrindinis / Filmai ir mokomoji medžiaga

Filmai ir mokomoji medžiaga

Vas 22, 2019 @ 19:02

I. PEDAGOGIKOS IR PSICHOLOGIJOS POKYČIAI, NAUJOVĖS UGDYMO PROCESE – METODINĖ LITERATŪRA:

 

1. Atnaujintos pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos.

2. Ko reikia šiuolaikiniam mokytojui? Aktualus mokytojų kvalifikacijos tobulinimo turinys.(mokomoji knyga mokytojams)2008m.

3. Pedagogų kompetencijų raiška ugdymo procese Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų mokomoji medžiaga.

4. Profesinio informavimo ir konsultavimo darbo vadovas I,II ,III tomai

5. Profesinio konsultavimo metodai ir technikos I,II tomai.

6. Verslumo ugdymas mokykloje. Iš verslumo ugdymo konsultantų gerosios patirties.

7. Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams.

 

II. GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA (MEDŽIAGA ELEKTRONINĖSE LAIKMENOSE ):

1. Kritinio mąstymo ugdymas mokykloje.

2. Amonašvili o seminaras Rygoje.

3. Savarankiško mokymosi vadyba.

4. Pamokos efektyvumas ir kaita. Respublikinė- praktinė mokytojų konferencija.

5. IKT mokyklos bendruomenės narių ugdymui.

6. Požiūris į emigraciją ir emigrantus.

7. Darnus vystimasis šiuolaikinėje mokykloje.

8. Inovatyvių mokymo metodų taikymas užsienio kalbų pamokose ir popamokinėje veikloje.

9. Savarankiško mokymosi vadyba

10. Pamokos efektyvumas ir kaita

11. Š. Amonašvilio seminaras Rygoje

12. “Aš saugus. Man gera

13. Kritinio mąstymo ugdymas mokykloje

14. IKT mokyklos bendruomenės narių kompetencijos ugdymui

15. Darnus vystimasis šiuolaikinėje mokykloje

 

1. KINO FILMAI – UGDYMO PROCESUI:

1. Lietuvių kalba:

1. Žemaitė. Petras Kurmelis.

2. V,Bubnys, R.Gavelis, J.Grušas, S.Nėris-poezija.

3. Dievų miškas.

4. Atlaužta Kalėdų duona .

5. Epitafija ant poeto kapo(apie H. Nagį)

6. Niekas nenorėjo mirti.

7. Trakų istorijos muziejus (A.Baryso filmas) Naujas

8. Iš naminio audimo dainos (A.Baryso filmas) Naujas

9. Kuršių Nerija.T.Mannas (A.Boryso filmas) Naujas

10. Lietuviškas kalendorius (A.B. filmas) Naujas

2. Užsienio kalba:

1. Anglų kalba,,Englich club,, 1-18 pamokos

2. ,, Bonjour la France,, 1,2,3 dalys

3. ,,Francais en action,, 1-7 dalys

 

3.Istorija:

1. Europokeris 1,2 dalys.

2. Kas valdo Europos sąjungą?

3. Jaustis kaip namie(pabėgėlių integracija Lietuvoje).

4. Baltijos kelias. Lietuva vėl laisva.

5. Būtovės slėpiniai.

6. Kelias į karūną.

7. 1253 liepos 6-oji.

8. Didikai Oginskiai.

9. Didikai Radvilos, Sapiegos, Tiškevičiai.

10. Inkai. Prarastos Majų karalystės.

11. Kariuomenė.

12. Kovo 11-osios kontekstai .

13. 1941 metų birželio sukilimas.

14. Dokumentinis filmas ,,Nesulaužyti priesaikos”.

15. Vienas vardas-Lietuva .

16. 10 Euro metinės.

17. Pačios keisčiausios sąjungos istorija.

18. Ilgas kelias namo.

19. Įsimylėję Lietuvą.

4. Gamtos mokslai:

1. Ar atgims dviračių miestas?

2. Saugomos teritorijos.

3. Nykstančios žemės.

4. ,,Žmogaus įtaka vandens ratui,,

5. SOS.Pavojingos buitinės atliekos.

6. Planetos ir jų palydovai, saulės užtemimai.

7. Tarp ryklių.2007

8. www.gamtosklase.lt 2008

9. Susitikimas su žuvininkais. 2010

5. Gamtos pažinimas, geografija:

1. Vienas vardas-Lietuva.

2. Susitikimas su žuvininkas

6. Dorinis ugdymas

1. Prieš parskrendant į žemę. A.Matelis.

2. Pasirink gyvenimą be narkotikų.

3. Jėzus vaikams.

4. Bernadinų kalėdų koncertas

5. Aš saugus ir man gera.

6. Lilija amžinai..

 

7. Sveika gyvensena:

1. Sveiki dantys.

2. Super didelis aš.

3. Sportidus.

4. Pasirink gyvenimą be narkotikų.

8. Pradinių klasių mokiniams

1. Senoji animacija .

2. Senoji animacija 2.

3. Šrekas.

4. Open season.

5. Pycckue skazki .

6. Būk saugus kelyje.

9. Klasių auklėtojams:

1. Aš saugus- man gera.

2. Pasirink gyvenimą be narkotikų.

3. Šventosios nakties dovana.

4. Mokykla be uniformos.

5. Prieš parskrendant į žemę.

10. Meniniai filmai

1. Malholando kelias

2. Dogma .

3. A.Brody ,,Tramdomieji”

4. M.Ohlin. Rankų lenkėja.

5. Ponas Ibrahimas.

 

Kompiuterinės laikmenos ugdymo procesui:

1.Mokomosios programos mokiniui ir mokytojui.

I .Lietuvių k.

1. Jonas Aistis. Poezija (Skaito Petras Venslovas ir Virginija Kochanskytė).

2. Vytautas Mačernis. Sonetai (Skaito Petras Venslovas, muzikos atlikėjas A.Kukaitis).

3. Lietuvos rašytojai. Bernardas Brazdžionis.

4. Maironis. Lyrika (Skaito Laimonas Noreika).

5. Lietuvių rašytojai klasikai: Motiejus Valančius, Antanas Baranauskas, Vincas Kudirka, Julius Mačiulis Maironis, Juozas Tumas Vaižgantas, Bernardas Brazdžionis, Kazys Bradūnas, Justinas Marcinkevičius, Adomas Mickevičius.

6. Justinas Marcinkevičius „Mažvydas”. Audioknyga. Aprašymas. Interpretacija.

7. Rašytojų balsai (2 CD).

8. Paminklai Lietuvos Knygnešiams ir daraktoriams.

9.. Kieti riešutėliai. Tadas Blinda. Kirčiavimas. (žaidimai su užduotimis)

10. Žodis po žodžio. Lietuvių kalbos pratimai (Leksika. Kalbos kultūra) Mokomoji programa.

11. Lietuvių tautosaka (Šiuolaikinė tautosaka; Tautosakos rinkimo ir tyrinėjimo istorija; Pasakojamoji tautosaka; dainuojamoji tautosaka; Apeiginė tautosaka).

12. Lietuvių etninė kultūra.

13. Žaidimai „Knygnešiai. Labirintas” (Lietuviškos spaudos atgavimi 100 metų).

14. MKP „Lietuvių kalbos bendrinė tar

15. Kupolė

16. Dabartinės lietuvių k. žodynas.

 

II. Užsienio kalbai:

1. Europos aplankas kalbų mokytojams

New Ticker

2. R. Stoškienė, A.Timofejevienė.Early School English 2,3,4

3. Enterprise1, 2, 3 prie vadovėlio

4. Access 1,2 prie vadovėlio 3CDkomplektas

5. Encyclopedia Britannica 2003 (Sutrumpintas 32 tomų „Britanijos enciklopedijos”: leidimas. 1 CD.

Anglonas.žodynas: anglų lietuvių (lietuvių-anglų) kalbų žodynas.

6. Learn English. Mokomoji priemonė

7. Kon-Zen. Mokomieji pratimai.

8. Pablo. Mokomieji pratimai.

9. Richard Clayderman.The Best Of

10. Shakespeare Works

11. Passport. Dictionaries.

12. Mokomasis anglų- lietuvių k. žodynas

13. Karaokė English.Songs

14. Extra1,2 prie prancūzų k. vadovėlio

15. Euro talk interactive(vokiečių k. pradedantiems)

16. Euro talk interactive(vokiečių k.. pažengusiems)

17. Karaokė DVD Deutsche songs

18. Lietuvių-Rusų ir Rusų –Lietuvių kalbų žodynas.

19. Kalbėkime rusiškai 1 d.+2d.

20. Rusų k.4m. Pratimai

 

III. Gamtos mokslams:

1. Aritmetikos treniruoklė + skaičių miestelis

2. Paprastosios trupmenos

3. Dešimtainės trupmenos

4. Matematika pratybos 5. MKP „Matematika Tau”.

6. MKP „Skaičių miestelis” 1-4 klasei.

7. MKP „Dešimtukas”. Mokomasis matematikos žaidimas 1 klasei.

8. MKP „Stereometrija ir erdviniai kūnai”.

9. MKP „Matematika 10 su dinamine geometrija”

10. MKP „Kengūros” konkurso kompiuterinis variantas. Testiniai matematiniai uždaviniai 3-12 kl.

11. MKP „Kengūra”

12. Crocodile (fizikai, chemijai, biologijai)

 

III. Istorijai :

1. Lietuvos himnas.”Tautiška giesmė”

2. Gyvensime tėvų žemėje(Nepriklausomybės dienai)

3.Už laisvę Tėvynę ir Tave(gražiausios partizanų dainos)

4. Dokumentinis filmas „Nesulaužyti priesaikos” (apie eilinį Tauro apygardos partizaną Juozą Armonaitį – Triupą).

5. Dokumentinis filmas „Kovo 11-osios kontekstai” 26 min. ir dokumentinis filmas „Sausio 13-oji” 28 min.

6. Knygnešiai.

7. 1990 kovo 11. Lietuvos pasirinkimas: nepriklausomybė.

8. Gimtoji istorija nuo 7 iki 12 klasės.

9. Istorija nuo Mindaugo iki…

10. Įdomioji Lietuvos istorija.

11. Lietuva ir pasaulis.

12. Istorijos laboratorija.

 

IV.Geografijai:

1. Enciklopedija. Britannica

2. Gamta. Lietuvos enciklopedija

3. Lietuvos geografijos atlasas

 

V. Doriniam ugdymui:

1. Lietuviškai Biblijai -400 metų (Biblijos vertėjas Jonas Bretkūnas).

MKP PĮ „Žaisk ir pažink Bibliją” 2 CD (Švęskime didžiąsias metų šventes; Įdomiausios Šventojo Rašto istorijos).

2. Sėkmės istorija: pamokos planavimas. Tikybos pamoka „Tikėjimo kelyje” 7 kl. Su CD