Pagrindinis / Pasiekimai / Mokyklos vykdomi projektai

Mokyklos vykdomi projektai

Mokymo proceso modernizavimas – ugdymo proceso efektyvinimo veiksnys. Clil taikymas pamokose

Šiaulių Medelyno progimnazijoje jau ne vienerius metus įgyvendinamas kryptingas užsienio kalbų ugdymą. Nuo 2018 m. renkamos kryptingo užsienio kalbos ugdymo klasės. Jose jau septynerių metų mokiniai integruotai mokosi pasaulio pažinimo ir vokiečių kalbos; dailės ir technologijų – prancūzų kalba taikant CLIL metodą. Taip pat turi kartą per savaitę rusų kalbos pamokas. Siekdami aukštesnės ugdymo(si) kokybės mokytojai nuolat tobulina savo kvalifikaciją …

Skaityti daugiau...

Mūsų mokykla – „Erasmus+“ projekto partneris

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, kartu su miesto bendrojo ugdymo mokyklomis, parengė „Erasmus+“ programos projekto „Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“, finansuojamo remiant Europos Komisijai paraišką. Projektui skirtas finansavimas – 111.524,00 Eur. Projekto trukmė – 24 mėnesiai. Projekto tikslas – ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose. Pastebėtina, kad neatitikimai tarp šiuolaikinės švietimo sistemos …

Skaityti daugiau...

Projektas ,,Žaidimai moko”

Medelyno progimnazijos priešmokyklinukai, kartu su logopede D.Mačiūnaite, priešmokyklinio ugdymo pedagogėmis U.Dryžiene ir E.Baranauskiene šiais mokslo metais įsijungė į Respublikinį ilgalaikį prevencinį projektą ,,Žaidimai moko”. Šiame projekte dalyvauja 276 ugdymo įstaigos.  Projektinės veiklos metu priešmokyklinukai plėtosis ir tikslins erdvės ir laiko sąvokas, lavins regimąjį suvokimą, smulkiąją motoriką. Manome, kad ugdomoji veikla suteiks daug teigiamų emocijų ir bus labai naudinga lavinant priešmokyklinukų …

Skaityti daugiau...

„MAŽASIS SVEIKOS GYVENSENOS AMBASADORIUS“

Projekto kompleksinės veiklos analizuos vaikų portretus keliais aspektais: fizinio (aktyvumas, sveika mityba, veiklos ir poilsio balansas, asmens ir aplinkos švara), emocinio (jausmai, emocijos, patirtis) kartu su socialine raida ir pažintinio (savivertė, pozityvus mąstymas). Projektu siekiama ugdyti teisingą gyvenimo ergonomiką bei įpročius, mokoma taisyklingai sportuoti, nuolat prižiūrint kineziterapeutams (sporto instruktoriams). Vaikai mokomi ne tik judesių, bet ir ugdomos žinios, kurios tai …

Skaityti daugiau...

Projektas „Lietuvos mokyklų žinios“

Medelyno progimnazija prisijungė prie projekto LIETUVOS MOKYKLŲ ŽINIOS! Tai puiki galimybė jauniesiems žurnalistams atskleisti savo gebėjimus. Prie projekto veiklų Medelyno progimnazijoje jau prisijungė 7-8 kl. mokinės Odeta Šidlauskaitė, Daina Zalogaitė ir Atėnė Domeikaitė kartu su profesinio orientavimo konsultante Monika Domeikiene, aktyviai dalyvauja visuose mokyklos renginiuose, juos filmuoja, ima interviu, rašo tekstus ir kuria reportažus, kurie bus viešiname projekto laidose „Lietuvos …

Skaityti daugiau...

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Medelyno progimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Pradinių klasių mokiniams naujos priemonės pasaulio pažinimui mokyti perkamos per Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrą. „Gerų švietimo rezultatų pasiekiančiose šalyse gamtos mokslų mokoma taikant praktinę tiriamąją veiklą – ji vis populiaresnė ir Lietuvos mokyklose. Vis daugiau dėmesio skiriama gyvosios …

Skaityti daugiau...

The Duke of Edinburgh’s International Award (DofE) tarptautinių apdovanojimų programa

Nuo 2017m. Šiaulių Medelyno progimnazijoje  vykdoma The Duke of Edinburgh’s International Award (DofE) tarptautinių apdovanojimų programa. DofE yra pasaulyje gerai žinoma savęs tobulinimo programa jaunimui, įgyvendinama daugiau nei 140 šalių. Progamoje gali dalyvauti jauni žmonės nuo 14 iki 24 metų. Programa pradėta 1956-ais metais Edinburgo hercogo princo Filipo (Prince Philip), joje jau yra dalyvavę daugiau nei 8 milijonai jaunų žmonių …

Skaityti daugiau...

Aplinkosauginio švietimo projektas „Rūšiuoju atliekas – gyvenu švariai, tvarkingai, sveikai“

Aplinkosauginio švietimo projektas „Rūšiuoju atliekas – gyvenu švariai, tvarkingai, sveikai“ Projekto vykdymo laikas:  2017 m. kovo-gruodžio mėn. Projekto koordinatoriai: Stefanija Bagdonaitė, vyresnioji chemijos ir biologijos mokytoja, Nijolė Budraitienė, pavaduotoja ugdymui, fizikos mokytoja metodininkė. Projekto vykdytojai: gamtamokslinio ugdymo, matematikos ir informacinių technologijų metodinė grupė. Projekto dalyviai: Šiaulių Medelyno progimnazijos PUG, 1-8 klasių mokiniai, tėvai, mokytojai, Medelyno seniūnijos gyventojai. Projekto tikslai: 1. …

Skaityti daugiau...

Aplinkosauginio švietimo projektas „Taupau elektros energiją – saugau gamtą“

 Projekto vykdymo laikas 2016 m. vasario-lapkričio mėnesiais. Projekto tikslai – išsiaiškinti mokyklos bendruomenės, Medelyno seniūnijos gyventojų šeimose naudojamos elektros energijos efektyvumą; rekomenduoti efektyviausius energijos taupymo būdus kasdieniniame gyvenime; ugdyti ekonomišką elektros energijos vartojimo kultūrą. Uždaviniai: • Apklausos būdu nustatyti elektros energijos naudojimo sritis, kiekį progimnazijos bendruomenės ir Medelyno seniūnijos gyventojų šeimose. • Ugdyti progimnazijos bendruomenės ekonomišką, ekologišką elektros energijos vartojimo …

Skaityti daugiau...

ŠIAULIŲ MEDELYNO PROGIMNAZIJOS PROJEKTAS „Gerumas mus vienija“

Projekto tikslas ir uždaviniai: Naujų dvasinių, kūrybinių klodų ieškojimas. Priminti amžinąsias vertybes ir suburti draugėn klasės kolektyvą, mokyklos bendruomenės narius. Lavinti moksleivių pojūčius ir meninį skonį. Bažnytinių tradicijų interpretavimas, dvasinio pasaulio tobulinimas šiuolaikinių šventimo  tradicijų kontekste. Projekto vykdytojai: 1 – 8 klasės  moksleiviai. Vadovės: Asta Kivyliūtė, Regina Bartkevičienė. Projekto vykdymo laikotarpis – lapkričio – gruodžio mėnuo. Trumpas projekto pristatymas: 2015 …

Skaityti daugiau...

Projektas „MŪSŲ JUDRIOJI PERTRAUKA”

ŠIAULIŲ  MEDELYNO PROGIMNAZIJOS PROJEKTAS „MŪSŲ JUDRIOJI PERTRAUKA” I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Projektas  parengtas vadovaujantis 2015–2016  ir 2016–2017 mokslo metų  pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015m. gegužės 6d. įsakymu  Nr.V-457   punktu 33, 2016 ir 2016–2017mokslo metų pradinio ugdymo programos bendruoju  ugdymo planu, patvirtintu  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. …

Skaityti daugiau...

Respublikinis knygų skaitymo festivalis- konkursas „KNYGŲ PELĖDA 2015“

PUG, 2b, 4a ir 4b mokiniai dalyvauja Respublikiniame knygų skaitymo festivalyje-konkurse „Knygų pelėda 2015“, kurį organizuoja neformaliojo švietimo asociacija „Jaunimo akademija“ bei Lietuvos ir jaunimo centras. Projektą remia Lietuvos kultūros taryba. Mokytojos Angelė, Jūra, Regina ir Vida kartu su mokiniais ieškojo aktyvių ir žaismingų skaitymo būdų, kurie padėtų pajusti skaitymo malonumą. Mokiniai skaitė namuose, mokyklos bibliotekoje, klasėje, jiems skaitė ir …

Skaityti daugiau...

Projektas „Mes rūšiuojam“

Šio projekto siekis, atkreipti dėmesį į aplinkos apsaugos problemas, efektyviai organizuoti elektros ir elektroninės įrangos, nešiojamųjų baterijų atliekų rinkimą. „Mes rūšiuojam“ ypatingą dėmesį skiria jaunosios visuomenės ugdymui – moksleiviai, studentai ir net darželių auklėtiniai turi būti pratinami rūšiuoti, rinkti elektros ir elektroninės įrangos, nešiojamųjų baterijų atliekas, jų nešalinti su kitomis buityje susidarančiomis atliekomis.Projektas „Mes rūšiuojam“ – didžiausias Lietuvoje ekologinis projektas, …

Skaityti daugiau...

Erasmus+ programos mokyklinio ugdymo 1 pagrindinio veiksmo projektas “Tarpkultūrinis ir tarptautinis Europos projektų menedžmentas”

Trukmė: 2015-06-01 – 2017-06-01 Projekto koordinatorė: vokiečių kalbos mokytoja Ingrida Zibulskienė Trumpa projekto santrauka: Tai pedagogų kvalifikacijos tobulinimo projektas, kurio metu 2 užsienio kalbų mokytojos (vokiečių ir anglų) vyks į seminarą Portugalijoje ir ten tobulins savo profesines kompetencijas, padėsiančias pagrindus mokyklos Europinės dimensijos kūrimui. Projekto poreikis: Regioninei darbo rinkai transformavusis į Europinę, pasikeitė ir reikalavimai šiandienos mokyklai.  Mokykla privalo ne tik …

Skaityti daugiau...

Projektas ,,Švarus vanduo – sveikatos šaltinis“

Aplinkosaugos švietimo ir ugdymo projektas ,,Švarus vanduo – sveikatos šaltinis“ Projekto vykdymo laikas     2015 m. vasario-lapkričio mėn. Projekto tikslas  – patyrinėti Medelyno seniūnijos gyventojų šulinių ar nuosavų gręžinių vandens kokybę, išsiaiškinti jo cheminę sudėtį. Uždaviniai:  Organizuoti Medelyno seniūnijos gyventojų anketinę apklausą.  Ištirti šulinių vandens kokybę (nitratų, nitritų kiekį, pH, kietumą).  Pristatyti gautus rezultatus mokyklos bendruomenei.  Parengti informacinę skrajutę ,,Švarus vanduo …

Skaityti daugiau...

Antrojo Žingsnio programa

Jau antri metai 2a ir 2b klasių mokiniai,  mokytojos Daiva  Jokubaitienė  ir Regina Bartkevičienė  naudoja Antrojo Žingsnio: smurto ir prevencijos mokymo  programą  socialiniams emociniams įgūdžiams ugdyti. Pirmus metus programą  vykdo 1c ir 1d klasių mokiniai bei  jų mokytojos Birutė Šiušienė ir Aušrinė Stonienė. Antrojo Žingsnio programa padeda sustiprinti vaikų saugumą ir gerovę, mokant juos įgūdžių, kurie mažina agresiją ir ugdo …

Skaityti daugiau...

Sveikatiada

Sveikatiados projektas. Nuo 2011m. mokykla dalyvauja Saveikatiados projekte, kuris skirtas mokinių sveikatinimui, sveikos gyvensenos įgūdžių lavinimui, mokinių žinių ir akiračio apie sveikatą plėtimui.Mokykloje organizuojami renginiai: mankštiados, sveikų pusryčių valgymo pertraukos, šokio dienos , mokinių darbų parodos (,,Vanduo – sveikatos šaltinis”, ,,Kas valgys mus- visad sveikas bus”, vaisių ir daržovių parodos, arbatų gėrimo pertraukos, judriosios pertraukos, kurių metu mokiniai šoka, atlieka …

Skaityti daugiau...

Pradinio ugdymo tobulinimas

Šiaulių Medelyno progimnazijos pradinių klasių pedagogai dalyvauja Ugdymo plėtotės centro vykdomame  projekte „PRADINIO UGDYMO TOBULINIMAS“ II etape. Projekto tikslas – sudaryti prielaidas veiksmingiau ugdyti pradinių klasių mokinių praktinius, problemų sprendimo gebėjimus ir kūrybiškumą. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2013 m. spalio 10 d. –  2014 m. spalio 9 d.

Skaityti daugiau...

Lyderių laikas 2

Nacionalinį projektą „Lyderių laikas 2“, vykdo Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) Švietimo aprūpinimo centras drauge su Mokyklų tobulinimo centru ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu. Dalyvauti projekte buvo kviečiamos savivaldybės, pasiryžusios atnaujinti ir didinti švietimo darbuotojų vadybines kompetencijas. Atrinktos savivaldybės ir mokyklos turės galimybę susikurti unikalius lyderystės plėtros modelius, naudodamosi patyrusių Lietuvos ir užsienio specialistų konsultacijomis ir specialiu paramos paketu. …

Skaityti daugiau...

Goethe instituto projektas: Vokiečių kalba su Hans Hase

Vokiečių kalba su Hans Hase  – motyvuojanti mokymo programa vaikams nuo 6 iki 8 metų. Programa remiasi naujausiomis žiniomis ankstyvojo užsienio kalbos mokymo srityje. Ją specialiai vokiečių kalbos nemokantiems ikimokyklinukams (6–8 metų) 2008-2009 metais parengė ir  sėkmingai išbandė Budapešto Goethe`s institutas. Programa Hans Hase paremta natūraliu vaikų domėjimusi viskuo, kas nauja. Užsienio kalbos jie mokosi panašiai kaip ir gimtosios: klausydamiesi, …

Skaityti daugiau...

Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)

Lietuvos meno kūrėjų asociacija (PROJEKTO VYKDYTOJAS) Viešoji įstaiga „NAUJASIS ŽIDINYS – AIDAI“ (PROJEKTO PARTNERIS) „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)“, projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-10_V-02-005, pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę, Mokyklos Nr. 403 Projekto esmė – Mokykla Lietuvoje nemažu mastu atskirta nuo kultūrinės visuomenės, į ją veržiasi masinės pramogos. Mokyklų kultūrinis lygis gerokai skiriasi, …

Skaityti daugiau...

PAGRINDINIO UGDYMO PIRMOJO KONCENTRO 5–8 KLASIŲ MOKINIŲ ESMINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS

Projekto Nr. VP1–2.2-ŠMM-06-V-02–003 Projekto trukmė 2012 m. vasario 1 d.–2015 m. sausio 31 d. Projekto vertė (skirta suma) 4 000 000 Lt Projekto tikslas – tobulinti pedagogų pasirengimą ugdyti 5–8 klasių mokinių kompetencijas, sukurti kompetencijoms ugdyti pritaikytą skaitmeninį ugdymo turinį. Projektas skirtas diegti pirmajame projekto etape parengtą kompetencijų ugdymo metodiką ir kurti į kompetencijų ugdymą orientuotas skaitmenines mokymo(si) priemones. Dalyvauti …

Skaityti daugiau...

Projektas “Let‘s CreEducate!” (Projektas įgyvendintas)

Projekto esmė Tikimasi, jog partnerystės veikla turės poveikį mokytojų mokymo metodams, kurie sustiprintų mokymosi motyvaciją ir supratimą apie Europos šalių kultūrų įvairovę, taip pat pakeistų visų paramos gavėjų požiūrį į rasizmą, išankstinį neigiamą nusistatymą bei ksenofobiją. Veikla parengta pagal dalyvaujančių mokyklų-partnerių mokymo programas ir integruota bei vystoma klasėse. Taip pat visų partnerių aktyvus dalyvavimas pagerintų mokymo kokybę Europos dimensijoje. Projekto …

Skaityti daugiau...