Aplinkosauginio švietimo projektas „Rūšiuoju atliekas – gyvenu švariai, tvarkingai, sveikai“

Aplinkosauginio švietimo projektas

„Rūšiuoju atliekas – gyvenu švariai, tvarkingai, sveikai“

Projekto vykdymo laikas:  2017 m. kovo-gruodžio mėn.

Projekto koordinatoriai:

Stefanija Bagdonaitė, vyresnioji chemijos ir biologijos mokytoja,

Nijolė Budraitienė, pavaduotoja ugdymui, fizikos mokytoja metodininkė.

Projekto vykdytojai: gamtamokslinio ugdymo, matematikos ir informacinių technologijų metodinė grupė.

Projekto dalyviai: Šiaulių Medelyno progimnazijos PUG, 1-8 klasių mokiniai, tėvai, mokytojai, Medelyno seniūnijos gyventojai.

Projekto tikslai:

1. Išsiaiškinti mokyklos bendruomenės, Medelyno seniūnijos gyventojų šeimose aplinkos tvarkymo įgūdžius,  atliekų rūšiavimo gebėjimus ir nuostatas.

2. Pasiūlyti būdų, kaip jas panaudoti  antrą kartą kasdieniniame gyvenime.

3. Ugdyti mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas.

4. Ugdyti  ekologišką ir ekonomišką vartojimo kultūrą.

Projekto veikla:

  1. Medelyno seniūnijos gyventojų anketinė apklausa, rezultatų pristatymas mokyklos bendruomenei ir Medelyno seniūnijos gyventojams.
  2. Akcija ,,Mes rūšiuojam“.  Elektronikos prietaisų ir baterijų surinkimas.
  3. Apskritojo stalo diskusija, skirta Žemės dienai paminėti.
  4. Veiksmo dekada ,,Mokausi rūšiuoti“:

4.1. Viktorina-konkursas 5-6 klasių mokiniams.

4.2. Proto mūšis 7-8 klasių mokiniams.

4.3. Idėjų mugė ,,Prikelk antram gyvenimui“ PUG, 1-8 klasių mokiniams.

  1. Informacinės skrajutės ,, Antrasis atliekų gyvenimas“ parengimas ir platinimas.
    1. Pranešimas „Rūšiuoju atliekas – gyvenu švariai, tvarkingai, sveikai“:
  • Medelyno progimnazijos mokinių konferencijoje ,,Kūryba. Projektai 2017“.
  • Respublikinėje gamtos mokslų mokinių- mokytojų mokslinėje-praktinėje konferencijoje.
  • Jaunųjų tyrėjų tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Šiaulių Universitete.

Taip pat skaitykite

Su į Lietuvą grįžtančiais / atvykstančiais vaikais dirbančių mokyklų tinklo kūrimas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.