Priėmimo į mokyklą sąlygos

Sau 15, 2020 @ 14:13

PRAŠYMŲ DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ 2019-2020M.M. ir 2020-2021 M.M. PATEIKIMO APRAŠAS

1.Nuo einamų metų kovo 1 dienos iki balandžio 30 dienos priimami prašymai, jei vaikas, mokinys:

1.1.registruotas (ne vėliau kaip iki einamų metų sausio 1d.) mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje (priimant į priešmokyklinio ugdymo grupę, 1 ir 5 klases);

1.2. mokosi toje pačioje mokykloje ir ketina tęsti mokymąsi pagal aukštesnę ugdymo programą (priimant į 1 ir 5 klases)

1.3. nuomojasi gyvenamąjį būstą mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje (pateikus nuomos sutarties, užregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kopiją).

Asmenys, nurodyti 1.1-1.3 punktuose, nepateikę prašymo iki einamųjų metų balandžio 30 dienos, netenka pirmumo teisės. Jie gali būti priimami vadovaujantis šio Aprašo 2 punktu.

2. Nuo einamųjų metų gegužės 1 dienos priimami prašymai į laisvas vietas.

Su prašymu reikia pateikti:

1.  Gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą.

2.  Gimimo liudijimo kopiją.

3.  Vaiko sveikatos pažymėjimą (Forma Nr. 027-1/a).

4. Į penktąsias klases reikia pateikti pradinio išsilavinimo pažymėjimą.

Už dokumentų priėmimą atsakinga raštinės vedėja Rasa Jurgaitienė.

Informacija teikiama telefonais (8 41) 524138; (8 41) 524140

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.