Priėmimo į mokyklą sąlygos

Sau 17, 2022 @ 10:41

Mokinių priėmimas į mokyklą

PRAŠYMŲ (IR KITŲ DOKUMENTŲ) DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ PATEIKIMO BŪDAI

Tėvų prašymai, kiti dokumentai dėl vaikų, kurie mokysis Šiaulių Medelyno progimnazijoje nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d., priimami:

1) mokyklos raštinėje darbo dienomis: pirmadienį-ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį – nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Pietų pertrauka – nuo 12.00 val. iki 12.45 val. tel.  (8 41) 524138. 

2) prašymai į naujai formuojamas Priešmokyklinio ugdymo grupes (PUG)  priimami nuo einamųjų metų spalio mėn.

Prašymus į PUG galima pateikti ir elektroniniu būdu. Pasirašyti dokumentus elektroniniu parašu galima čia arba čia. Pasitikrinti, ar pasirašytas dokumentas yra galiojantis, ar nėra kokių kitų techninių nesklandumų, galima čia. El. parašu pasirašytus dokumentus reikia siųsti į mokyklos el. paštą: medelpm@splius.lt

Pagal Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 straipsnio 1 punktą, „saugus elektroninis parašas, sukurtas saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintas galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, elektroniniams duomenims turi tokią pat teisinę galią kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme“.

3) prašymai  į naujai formuojamas 1 ir 5 klases priimami nuo einamųjų metų kovo 1 d.  per elektroninę sistemą (centralizuotai pagal naujai rengiamą Šiaulių mieste  Priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas tvarką; išsamesnė informacija bus parengta po vasario 3 d. Šiaulių miesto savivaldybės posėdžio, kuriame bus priimti galutiniai sprendimai dėl priėmimo organizavimo).

4) prašymai į kitas klases priimami visus metus (norint mokytis 2022-2023 m. m. prašymai bus priimami nuo kovo 1 d. per elektroninę sistemą (centralizuotai pagal naujai rengiamą Šiaulių mieste Priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas tvarką; išsamesnė informacija bus parengta po vasario 3 d. Šiaulių miesto savivaldybės posėdžio, kuriame bus priimti galutiniai sprendimai dėl priėmimo organizavimo).

PRAŠYMŲ DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ PATEIKIMO APRAŠAS

Informacija apie ugdymosi kryptis

Mokinių priėmimo komisija

Prašymas į priešmokyklinę ugdymo grupę.docx

Prašymas dėl priėmimo į 1 klasę

Prašymas dėl priėmimo į 5 klasę

Prašymas dėl priėmimo į mokyklą 

MEDELYNO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS VEIKLOS REGLAMENTAS

MEDELYNO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ (VAIKŲ) PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ TVARKOS APRAŠAS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS

PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PRIEDAS

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAUJAMŲ TERITORIJŲ APRAŠAS

Aptarnaujamų teritorijų žemėlapis: https://maps.siauliai.lt/portal/apps/webappviewer/index.html?id=4cc6e229ad4b47578d3102565bb06970

Informacija teikiama telefonais (8 41) 524138