Pagrindinis / Priėmimo į mokyklą sąlygos

Priėmimo į mokyklą sąlygos

Geg 25, 2023 @ 18:28

Mokinių priėmimas į mokyklą

PRAŠYMŲ (IR KITŲ DOKUMENTŲ) DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ PATEIKIMO BŪDAI

Dokumentai dėl vaikų, kurie mokysis Šiaulių Medelyno progimnazijoje nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d., priimami:

1) mokyklos raštinėje darbo dienomis: pirmadienį-ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį – nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Pietų pertrauka – nuo 12.00 val. iki 12.45 val. tel.  (8 41) 524138. 

2) prašymai į naujai formuojamas priešmokyklinio ugdymo grupes, 1 ir 5 klases priimami nuo einamųjų metų kovo 1 d. per elektroninę sistemą.

3) 4kl. mokiniai, pageidaujantys tęsti mokymąsi savo mokykloje prašymus dėl priėmimo teikia tiesiogiai mokyklos direktoriui iki vasario 20 d.

4) prašymai į kitas klases priimami visus metus mokykloje.

Šiaulių miesto savivaldybės puslapis apie priėmimą į mokyklą

Informacija apie ugdymosi kryptis 2022 03 03

Prašymas į priešmokyklinę ugdymo grupę.docx

Prašymas 1 klasę.docx

Prašymas dėl priėmimo į 5 klasę (tęsiant ugdymą Medelyno progimnazijoje).docx

Prašymas dėl priėmimo į mokyklą.docx

Šiaulių Medelyno progimnazijos mokinių (vaikų) priėmimo į mokyklą komisija (2022 02 18)

Šiaulių Medelyno progimnazijos mokinių (vaikų) priėmimo komisijos veiklos reglamentas (2022 02 18)

Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas (2022 09 01)

Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (2023 01 01 redakcija)

Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnaujamų teritorijų aprašas (2022 02 03 redakcija)

Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnaujamų teritorijų aprašo pakeitimas (2022-12-22)

Aptarnaujamų teritorijų žemėlapis: https://maps.siauliai.lt/portal/apps/webappviewer/index.html?id=4cc6e229ad4b47578d3102565bb06970

Informacija teikiama telefonu (8 41) 524138