Pagrindinis / Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas

Lap 23, 2022 @ 13:03

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖJE VAIKAI

* mokysis bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiais, jausis visaverčiu grupės nariu;

* pajus grupinio darbo džiaugsmą kartu su draugais atlikdamas bendrus darbus;

* patirs savo reikšmingumą priimant sprendimus, kuriant planus ir juos įgyvendinant;

* stiprins pasitikėjimą savimi žaisdamas, pažindamas, kurdamas, džiaugdamasis naująja patirtimi.

* Įgyta patirtis leis vaikui saugiai jaustis naujoje aplinkoje, greičiau adaptuotis pirmoje klasėje, lengvai susirasti draugų, subręsti mokymuisi.

Siekiant šių tikslų ugdomos tokios kompetencijos:

* MENINĖ KOMPETENCIJA — galėjimas įsivaizduoti, pajusti, kurti, stebėti.

* KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA — gebėjimas klausyti, kalbėti, bandyti skaityti, rašyti.

* SOCIALINĖ KOMPETENCIJA — gebėjimas gyventi ir būti greta, kartu.

* SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA — gebėjimas sveikai gyventi, saugiai judėti ir veikti.

* PAŽINIMO KOMPETENCIJA — gebėjimas tyrinėti ir atrasti pasaulį.

* ŽAIDIMAS — pagrindinė veiklos forma ugdant.