Pagrindinis / eTwinning projektai / „Pasaulio žaidimai“

„Pasaulio žaidimai“

Projekto „Pasaulio žaidimai“ tikslas – stiprinti įtraukiojo ugdymo kultūrą; ugdyti mokinių dalykines, bendravimo, kultūrines, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, skaitmenines ir socialines kompetencijas.  

Projekte dalyvauja 1m, 1i ir 2s klasių mokiniai. Mokytojos: Orinta, Aušrinė, Birutė, Sigita, Justina, Jurgita, Edmantė.

Projektą pradėjome CodeWeek veiklomis. Kartu su mokiniais aiškinomės, kas yra kodavimas, kur jis naudojamas. Kaip informacija koduojama kompiuteryje, kas yra pikseliai? 1-2 klsių mokiniai mokėsi kodavimo pikseliais, atliko įvairias užduotis.

Kadangi CodeWeek renginiai sutapo su Tarptautine Baltosios lazdelės diena, su mokiniais susipažinome su Brailio raštu. Sutartiniais ženklais mokėmės užrašyti pasisveikinimą ir prisistatymą.

2023 m. apkričio 2 d. Įvyko pirmasis projekto partnerių susitikimas. Jame dalyvavo mokytojai iš Lietuvos, Turkijos, Graikijos, Rumunijos ir Ispanijos. Susitikimo metu aptarėme projekto tikslus, veiklų organizavimo ir vykdymo galimybes ir būdus, būsimų rezultatų sklaidą.

Lapkričio 21 d. įvyko pirmasis projekte dalyvaujančių mokinių susitikimas. Buvo smagu vieniem kitus pamatyti ir susipažinti. Mokiniai turėjo galimybę pasisveikinti anglų kalba, pabendraukti su bendraamžiais iš Turkijos, Ispanijos, Graikijos ir Rumunijos.

Per lapkritį atlikome daug kūrybinių darbų: kūrėme avatarus, projekto logotipą ir plakatą.

Mokėmės, kaip reikia elgtis internete. Aiškinomės, kuo virtualus pasaulis skiriasi nuo realaus, kuo jie panašūs. Atlikome įvairias „Saugus internetas“ veiklas.

https://wordwall.net/play/28564/410/582

https://wordwall.net/play/63872/958/849

https://wordwall.net/embed/07ea5f20cb6a4c8580c9016d92e26e26?themeId=1&templateId=38&fontStackId=0