Pagrindinis / Darbuotojai

Darbuotojai

Vardas pavadė

Pareigos


El. paštas

Priešmokyklinis ugdymas

Ugnė Dryžienė

PUG mokytoja

ugne.dryziene@medelynoprogimnazija.lt


Edita Baranauskienė

PUG mokytoja

edita.baranauskiene@medelynoprogimnazija.lt

Rita Toleikienė

PUG mokytoja

rita.toleikiene@medelynoprogimnazija.lt

Dalia Bružienė

PUG mokytojo padėjėja

Renė Valiukienė

PUG mokytojo padėjėja

Jolita Vaitekūnienė

PUG mokytojo padėjėja

Pradinis ugdymas

Daiva Jokubaitienė

Pradinių klasių mokytoja

daiva.jokubaitiene@medelynoprogimnazija.lt

Snieguolė Gedminienė

Pradinių klasių mokytoja

snieguole.gedminiene@medelynoprogimnazija.lt

Daiva Žalienė

Pradinių klasių mokytoja

daiva.zaliene@medelynoprogimnazija.lt

Arvydas Valukonis

Pradinių klasių mokytojas

arvydas.valukonis@medelynoprogimnazija.lt

Jūratė Jasmontienė

Pradinių klasių mokytoja

jurate.jasmontiene@medelynoprogimnazija.lt

Laimutė Račkauskienė

Pradinių klasių mokytoja

laimute.rackauskiene@medelynoprogimnazija.lt

Aušrinė Stonienė

Pradinių klasių mokytoja

ausrine.stoniene@medelynoprogimnazija.lt

Orinta Šalkuvienė

Pradinių klasių mokytoja

orinta.salkuviene@medelynoprogimnazija.lt

Birutė Šiušienė

Pradinių klasių mokytoja

birute.siusiene@medelynoprogimnazija.lt

Lorita Skridulienė

Pradinių klasių mokytoja

lorita.skriduliene@medelynoprogimnazija.lt

Kristina Mažeikienė

Pradinių klasių mokytoja

kristina.mazeikiene@medelynoprogimnazija.lt

Laimutė Adamonienė

Pradinių klasių mokytoja

laimute.adamoniene@medelynoprogimnazija.lt

Ilona Kelpšienė

Pradinių klasių mokytoja

ilona.kelpsiene@medelynoprogimnazija.lt

Asta Norkuvienė

Pradinių klasių mokytoja

asta.norkuviene@medelynoprogimnazija.lt

Dženeta Laurinavičienė

Pradinių klasių mokytoja

dzeneta.laurinaviciene@medelynoprogimnazija.lt

Angelė Brašiskienė

Pradinių klasių mokytoja

angele.brasiskiene@medelynoprogimnazija.lt

Raimonda Sugaudė-Zdanavičė

Šokio mokytoja

raimonda.sugaude-zdanavice@medelynopro.lt

Pagrindinis ugdymas

Sonata Daugėlienė

Muzikos mokytoja

sonata.daugeliene@medelynoprogimnazija.lt

Erika Valienė

Geografijos mokytoja

erika.valiene@medelynoprogimnazija.lt

Lina Švanytė-Gimžauskienė

Fizinio ugdymo mokytoja

Lina.Svanyte-Gimzauskiene@medelynoprogimnazija.lt

Saulius Petrauskas

Fizinio ugdymo mokytojas

saulius.petrauskas@medelynoprogimnazija.lt

Gražina Misevičienė

Anglų kalbos mokytoja

grazina.miseviciene@medelynoprogimnazija.lt

Monika Bartaševičiūtė- Grudžinskienė

Anglų kalbos mokytoja

Monika.Bartaseviciute-Grudzinskiene@medelynoprogimnazija.lt

Iraida Rostovskienė

Anglų kalbos mokytoja

iraida.rostovskiene@medelynoprogimnazija.lt

Inga Balčiūnienė

Anglų kalbos mokytoja

inga.balciuniene@medelynoprogimnazija.lt

Dalia Česnauskienė

Anglų kalbos mokytoja

dalia.cesnauskiene@medelynoprogimnazija.lt

Ingrida Zibulskienė

Vokiečių kalbos,
lietuvių kalbos mokytoja

ingrida.zibulskiene@medelynoprogimnazija.lt

Regina Speičienė

Lietuvių kalbos mokytoja

regina.speiciene@medelynoprogimnazija.lt

Rita Malevičienė

Lietuvių kalbos mokytoja

rita.maleviciene@medelynoprogimnazija.lt

Rasa Kleinauskienė

Matematikos mokytoja

rasa.kleinauskiene@medelynoprogimnazija.lt

Daiva Rudienė

Matematikos mokytoja

daiva.rudiene@medelynoprogimnazija.lt

Gražina Pulmickienė

Dailės mokytoja, technologijų mokytoja

grazina.pulmickiene@medelynoprogimnazija.lt

Gintaras Slipkus

Technologijų mokytojas

gintaras.slipkus@medelynoprogimnazija.lt

Aneta Koryznė

Technologijų mokytoja

aneta.koryzne@medelynoprogimnazija.lt

Galina Surmina

Rusų kalbos mokytoja

galina.surmina@medelynoprogimnazija.lt

Laura Sasnauskienė

Istorijos mokytoja

laura.sasnauskiene@medelynoprogimnazija.lt

Romualdas Valantinas

Matematikos mokytojas

romualdas.valantinas@medelynoprogimnazija.lt

Edmantė Urbonaitė-Sidarienė

Muzikos mokytoja

Edmante.Urbonaite-Sidariene@medelynoprogimnazija.lt

Rūta Balčiūnienė

Technologijų mokytoja

ruta.balciuniene@medelynoprogimnazija.lt

Asta Kivyliūtė

Dorinio ugdymo mokytoja

asta.kivyliute@medelynoprogimnazija.lt

Alvydas Kušleika

Fizikos mokytojas

alvydas.kusleika@medelynoprogimnazija.lt

Dalia Bočiuvienė

Rusų kalbos mokytoja

dalia.bociuviene@medelynoprogimnazija.lt

Ilona Sakalauskienė

Biologijos, chemijos mokytoja

ilona.sakalauskiene@medelynoprogimnazija

Jurgita Leliūnienė

Informacinių technologijų mokytoja

jurgita.leliuniene@medelynoprogimnazija.lt

Vilma Vaitekutienė

Prancūzų kalbos mokytoja

vilma.vaitekutiene@medelynoprogimnazija.lt

Biblioteka

Janina Vadeikienė

Bibliotekos vedėja

janina.vadeikiene@medelynoprogimnazija.lt

Pagalbos mokiniui specialistai

Justina Pundzienė

Specialioji pedagogė

justina.pundziene@medelynoprogimnazija.lt

Daiva Mačiūnaitė

Logopedė

daiva.maciunaite@medelynoprogimnazija.lt

Jurgita Girkantienė

Socialinė pedagogė

jurgita.girkantiene@medelynoprogimnazija.lt

Eglė Bagavičienė

Socialinė pedagogė

egle.bagaviciene@medelynoprogimnazija.lt

Toma Čalutkaitė-Tao

Specialioji pedagogė, logopedė

toma.calutkaite-tao@medelynoprogimanizja.lt

Janina Kristina Mažučiūnienė

Specialioji pedagogė, logopedė

janina.kristina.mazuciuniene@medelynoprogimnazija.lt

Deividas Beinoras

Psichologas

deividas.beinoras@medelynoprogimnazija.lt

Karjeros specialistas

Rūta Balčiūnienė

Karjeros specialistė

ruta.balciuniene@medelynoprogimnazija.lt

Visos dienos mokykla

Virginija Žalpienė

VDM mokytoja

virginija.zalpiene@medelynoprogimnazija.lt

Afroditė Navickienė

VDM mokytoja

afrodite.navickiene@medelynoprogimnazija.lt

Violeta Venckuvienė

VDM mokytoja

violeta.venckuviene@medelynoprogimnazija.lt

Socialinių kompetencijų ugdymas

Vilma Vaitekutienė

Socialinių kompetencijų ugdymo mokytoja

vilma.vaitekutiene@medelynoprogimnazija.lt

Rūta Balčiūnienė

Socialinių kompetencijų ugdymo mokytoja

ruta.balciuniene@medelynoprogimnazija.lt

Mokytojo padėjėjai

Angelė Brašiškienė

Mokytojo padėjėja

angele.brasiskiene@medelynoprogimnazija.lt

Viktorija Mizgerienė

Mokytojo padėjėja

viktorija.mizgeriene@medelynoprogimnazija.lt

Birutė Marcevičienė

 Mokytojo padėjėja

birute.marceviciene@medelynoprogimnazija.lt

Virginija Žalpienė

 Mokytojo padėjėja

virginija.zalpiene@medelynoprogimnazija.lt

Afroditė Navickienė

Mokytojo padėjėja

afrodite.navickiene@medelynoprogimnazija.lt

Violeta Venckuvienė

Mokytojo padėjėja

violeta.venckuviene@medelynoprogimnazija.lt

Erika Milašienė

Mokytojo padėjėja

erika.milasiene@medelynoprogimnazija.lt

Jolita Garbinčienė

Mokytojo padėjėja

jolita.garbinciene@medelynoprogimnazija.lt

Irena Maulienė

Mokytojo padėjėja

Irena.Mauliene@medelynoprogimnazija.lt

Renata Barkauskienė

Mokytojo padėjėja

Renata.Barkauskiene@medelynoprogimnazija.lt

Kiti darbuotojai

Irena Zakarauskienė

Administratorė

irena.zakarauskiene@medelynoprogimnazija.lt

Rasa Jurgaitienė

Raštinės vedėja

medelpm@splius.lt

Ignas Balvočius

Kompiuterinių sistemų inžinierius

ignas.balvocius@medelynoprogimnazija.lt

Antanas Buitvydas

Aprūpinimo padalinio vadovas

Genovaitė Petrauskienė

Budėtoja

Aleksas Miklis

Budėtojas

Kazys Čalutka

Darbininkas

Rima Kasperavičienė

Valytoja

Rima Vanagienė

Valytoja

Birutė Tučkienė

Valytoja