Pagrindinis / Teisės aktai

Teisės aktai

Vas 22, 2019 @ 18:55

Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nutarimais, kitais teisės aktais  ir mokyklos nuostatais.

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys mokyklos veiklą:

Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika:

Su kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti:

Aktuali informacija tėvams: