Mokyklos vadovo metinės ataskaitos

2020 metų veiklos ataskaita

20219 metų veiklos ataskaita

2018 metų veiklos ataskaita