Pagrindinis / 2023-2024 m.m. NMPP tvarkaraštis

2023-2024 m.m. NMPP tvarkaraštis

PATVIRTINTA                                                                             
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro
2023 m. rugsėjo 6 d. įsakymu                                                  
Nr. V-1173                                                                                     

 

2023–2024 MOKSLO METŲ NACIONALINIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMŲ TVARKARAŠTIS IR VYKDYMO BŪDAS

 

Pasiekimų patikrinimas Data Pradžia Vykdymo būdas

1. 4 klasių skaitymas

1.1. I srautas 2024 m. sausio 23 d. 9 val. Elektroninis
1.2. II srautas 2024 m. sausio 23 d. 11 val.* Elektroninis

2. 4 klasių matematika

2.1. I srautas 2024 m. sausio 30 d. 9 val. Elektroninis
2.2. II srautas 2024 m. sausio 30 d. 11 val.* Elektroninis

3. 8 klasių lietuvių kalba ir literatūra (skaitymas)

3.1. I srautas 2024 m. vasario 6 d. 9 val. Elektroninis
3.2. II srautas 2024 m. vasario 6 d. 11 val. Elektroninis

4. 8 klasių matematika

4.1. I srautas 2024 m. vasario 27 d. 9 val. Elektroninis
4.2. II srautas 2024 m. vasario 27 d. 11 val.* Elektroninis

5. 8 klasių gimtoji kalba (lenkų, rusų, baltarusių) (skaitymas)

5.1. I srautas 2024 m. vasario 29 d. 9 val.* Elektroninis
5.2. II srautas 2024 m. vasario 29 d. 11 val.** Elektroninis

* Dalyvauja mokiniai, kurie mokosi mokyklose, kuriose įteisintas mokymas tautinių mažumų lenkų, rusų, baltarusių kalba arba mokoma tautinių mažumų gimtosios lenkų, rusų, baltarusių kalbos.

** Dalyvauja mokiniai, kurie mokosi mokyklose, kuriose įteisintas mokymas tautinių mažumų lenkų, rusų kalba arba mokoma tautinių mažumų gimtosios lenkų, rusų kalbos.