Pagrindinis / e-NMPP tvarkaraštis

e-NMPP tvarkaraštis

PATVIRTINTA                                                                            
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro
2021 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-2304                        

 

2021–2022 MOKSLO METŲ NACIONALINIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMŲ TVARKARAŠTIS IR VYKDYMO BŪDAS

Pasiekimų patikrinimas Data Pradžia Vykdymo būdas
1. 4 klasių skaitymas
1.1. I srautas 2022 m. balandžio 1 d. 9 val.* Elektroninis
1.2. II srautas 2022 m. balandžio 1 d. 11 val.** Elektroninis
1.3. III srautas 2022 m. balandžio 4 d. 9 val. Elektroninis
2. 4 klasių matematika
2.1. I srautas 2022 m. balandžio 5 d. 9 val.* Elektroninis
2.2. II srautas 2022 m. balandžio 5 d. 11 val.** Elektroninis
2.3. III srautas 2022 m. balandžio 6 d. 9 val. Elektroninis
3. 4 klasių pasaulio pažinimas
3.1. I srautas 2022 m. balandžio 7 d. 9 val.* Elektroninis
3.2. II srautas 2022 m. balandžio 7 d. 11 val.** Elektroninis
3.3. III srautas 2022 m. balandžio 8 d. 9 val. Elektroninis
4. 6 klasių skaitymas
4.1. I srautas 2022 m. balandžio 11 d. 9 val.* Elektroninis
4.2. II srautas 2022 m. balandžio 11 d. 11 val.** Elektroninis
4.3. III srautas 2022 m. balandžio 12 d. 9 val. Elektroninis
5. 6 klasių matematika
5.1. I srautas 2022 m. balandžio 13 d. 9 val.* Elektroninis
5.2. II srautas 2022 m. balandžio 13 d. 11 val.** Elektroninis
5.3. III srautas 2022 m. balandžio 14 d. 9 val. Elektroninis
6. 8 klasių skaitymas
6.1. I srautas 2022 m. balandžio 25 d. 9 val.* Elektroninis
6.2. II srautas 2022 m. balandžio 25 d. 11 val.** Elektroninis
6.3. III srautas 2022 m. balandžio 26 d. 9 val. Elektroninis
7. 8 klasių matematika
7.1. I srautas 2022 m. balandžio 27 d. 9 val.* Elektroninis
7.2. II srautas 2022 m. balandžio 27 d. 11 val.** Elektroninis
7.3. III srautas 2022 m. balandžio 28 d. 9 val. Elektroninis
8. 8 klasių socialiniai mokslai
8.1. I srautas 2022 m. balandžio 29 d. 9 val.* Elektroninis
8.2. II srautas 2022 m. balandžio 29 d. 11 val.** Elektroninis
8.3. III srautas 2022 m. gegužės 2 d. 9 val. Elektroninis
9. 8 klasių gamtos mokslai
9.1. I srautas 2022 m. gegužės 3 d. 9 val.* Elektroninis
9.2. II srautas 2022 m. gegužės 3 d. 11 val.** Elektroninis
9.3. III srautas 2022 m. gegužės 4 d. 9 val. Elektroninis

Pastabos:

  1. *Dalyvauja visi mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, kuriems pritaikomos nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų užduočių formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijos.
  2. **Dalyvauja mokiniai, kurie mokosi mokykloje, kurioje įteisintas mokymas baltarusių, lenkų, rusų kalba.

__________________________________