Pagrindinis / Pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Pagalbos teikimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, nepasiekusiems patenkinamo pasiekimų lygmens dalyvaujant pasiekimų patikrinimuose, tvarkos aprašas.PDF