Administracija

Geg 12, 2021 @ 09:46

ŠIAULIŲ MEDELYNO PROGIMNAZIJA
Birutės g. 40, 76192 Šiauliai
Tel./faks. (8 41) 524138
E-paštas: medelpm@splius.lt

Administracija

Direktorė
Ingrida Mazrimienė (Gyvenimo aprašymas) Nuotrauka
Tel. (8 41) 52 4138
El. paštas ingrida.mazrimiene@medelynoprogimnaizja.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Violeta Butkienė – ugdymo(si) pasiekimai, mokinių apskaita, klasių komplektavimas.
Tel. (8 41) 524138
El. paštas violeta.butkiene@medelynoprogimnazija.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Orinta Šalkuvienė – organizuoja metodinių grupių veiklą mokykloje, sudaro tvarkaraščius, vadovauja Vaiko gerovės komisijai, bibliotekos tarybai.
Tel. (8 41) 524138
El. paštas orinta.salkuviene@medelynoprogimnazija.lt

Darbų vadovas
Antanas Buitvydas – mokyklos ūkio aptarnavimas.
Tel. (8 41) 524138

Raštinės vedėja
Rasa Jurgaitienė
Tel. (8 41) 52 4138
El. paštas medelpm@splius.lt

Neformaliojo švietimo koordinatorė
Sonata Daugėlienė
Tel. (8 41) 524138
El. paštas sonata.daugeliene@medelynoprogimnazija.lt

Bibliotekos vedėja
Janina Vadeikienė
Tel. (8 41) 524138
El. paštas janina.vadeikiene@medelynoprogimnazija.lt