Pagrindinis / Administracija

Administracija

Bir 7, 2024 @ 13:11

ŠIAULIŲ MEDELYNO PROGIMNAZIJA
Birutės g. 40, 76192 Šiauliai
Tel./faks. (8 41) 524138
E-paštas: medelpm@splius.lt

Administracija

Direktorė
Ingrida Mazrimienė
Nuotrauka Padėkos Direktorei
Tel. (8 41) 52 4138
El. paštas ingrida.mazrimiene@medelynoprogimnazija.lt

GYVENIMO APRAŠYMAS:
Gimė 1972 m. rugsėjo 14 d. Šiaulių rajone, Kairių miestelyje.
1991 m. baigė Šiaulių Juliaus Janonio vidurinę mokyklą.
1994 m. įgijo aukštojo mokslo išsilavinimą.
2007 m. įgijo vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį.
2007–2017 m. vadybos ekspertė, švietimo konsultantė.
Pomėgis – dekoratyvus aplinkos tvarkymas, nėrimas, interjero kūrimas.
Ištekėjusi. Vyras Evaldas – finansininkas. Turi du vaikus – dukrą Justiną ir sūnų Andrių.

Direktoriaus atostogos, komandiruotės, nedarbingumas:

 

 

Atostogų laikas Darbo dienų skaičius Atostogos už laikotarpį Pavaduoja
2023-02-03 – 2023-02-10 6 2021-10-03 – 2022-10-02 Pavaduotoja ugdymui
Violeta Butkienė
2023-03-17 – 2023-03-20 2 2021-10-03 – 2022-10-02 2023-03-17
Pavaduotoja ugdymui
Violeta Butkienė
—————————
2023-03-20
Ūkvedys
Antanas Buitvysas
2023-04-24 – 2023-04-28 5 2021-10-03 – 2022-10-02 Ugdyma organizuojanti skyriaus vedėja Orinta Šalkuvienė
2023-05-22 – 2023-05-26 5 2021-10-03 – 2022-10-02 Pavaduotoja ugdymui Violeta Butkienė
2023-06-19 – 2023-06-30 9

1

2021-10-03 – 2022-10-02

2022-10-03 – 2023-10-02

Pavaduotoja ugdymui Violeta Butkienė
2023-07-03 – 2023-07-14 9 2022-10-03 – 2023-10-02 Ūkvedis Antanas Buitvydas
2023-07-31 – 2023-08-22 16 2022-10-03 – 2023-10-02 2023-07-31 – 2023-08-14 ūkvedis Antanas Buitvydas
—————————
2023-08-16 – 2023-08-22 pavaduotoja ugdymui Violeta Butkienė
2023-10-17 – 2023-10-27 9 2022-10-03 – 2023-10-02 2023-10-17 – 2023-10-20
ugdyma organizuojanti skyriaus vedėja Sonata
Daugėlienė
—————————
2023-10-23 – 2023-10-27
pavaduotoja ugdymui Violeta Butkienė
2023-12-27 – 2023-12-28 2 2022-10-03 – 2023-10-02 Pavaduotoja ugdymui Violeta Butkienė
2024-01-12 – 2024-01-12 1 2022-10-03 – 2023-10-02 Ugdyma organizuojanti skyriaus vedėja Sonata
Daugėlienė
2024-02-26 – 2024-02-27 2 2022-10-03 – 2023-10-02 Pavaduotoja ugdymui Violeta Butkienė
2024-03-15 – 2024-03-15 1 2022-10-03 – 2023-10-02 Pavaduotoja ugdymui Violeta Butkienė
2024-04-22 – 2024-04-30 7 2023-10-03 – 2024-10-02 Pavaduotoja ugdymui Violeta Butkienė
2024-06-10 – 2024-06-21 10 2023-10-03 – 2024-10-02 Pavaduotoja ugdymui Violeta Butkienė

 

Komandiruotės laikas Darbo dienų skaičius Direktoriu vaduoja
2021-10-18 – 2021-10-22 5 Pavaduotoja ugdymui Violeta Butkienė
2021-12-13 – 2021-12-17 5 Pavaduotoja ugdymui Violeta Butkienė
2022-03-07 – 2022-03-13 5 Pavaduotoja ugdymui Violeta Butkienė
2022-06-06 – 2022-06-09 4 Pavaduotoja ugdymui Violeta Butkienė
2022-06-29 – 2022-06-29 1 Darbų vadovas
Antanas Buitvydas
2022-11-21 – 2022-11-25 5 Pavaduotoja ugdymui Violeta Butkienė
2023-03-03 – 2023-03-03 1 Pavaduotoja ugdymui Violeta Butkienė
2023-06-02 – 2023-06-02 1 Pavaduotoja ugdymui Violeta Butkienė
2023-11-16 – 2023-11-16 1 Pavaduotoja ugdymui Violeta Butkienė
2023-06-02 – 2023-06-02 1 Pavaduotoja ugdymui Violeta Butkienė
2024-02-12 – 2024-02-15 4 Pavaduotoja ugdymui Violeta Butkienė
2024-03-01 – 2024-03-01 1 Skyriaus vedėja
Justina Puzdzienė
2024-03-22 – 2024-03-22 1 Skyriaus vedėja
Justina Puzdzienė
2024-04-17 – 2024-04-17 1 Aprūpinimo padalinio vadovas Antanas Buitvydas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Violeta Butkienė – ugdymo(si) pasiekimai, mokinių apskaita, klasių komplektavimas.
Tel. (8 41) 524138
El. paštas violeta.butkiene@medelynoprogimnazija.lt

Ugdymą organizuojanti skyriaus vedėja
Orinta Šalkuvienė – organizuoja metodinių grupių veiklą mokykloje, sudaro tvarkaraščius.
Tel. (8 41) 524138
El. paštas orinta.salkuviene@medelynoprogimnazija.lt

Ugdymą organizuojanti skyriaus vedėja
Justina Pundzienė – švietimo pagalba,  Visos dienos mokyklos veikla.
Tel. (8 41) 524138
El. paštas justina.pundziene@medelynoprogimnazija.lt

Ugdymą organizuojanti skyriaus vedėja
Sonata Daugėlienė –
Tel. (8 41) 524138
El. paštas sonata.daugeliene@medelynoprogimnazija.lt

Aprūpinimo padalinio vadovas
Antanas Buitvydas – mokyklos ūkio aptarnavimas.
Tel. (8 41) 524138