Pagrindinis / eTwinning projektai / „Drop by drop becomes lake“

„Drop by drop becomes lake“

Tarptautinis eTwinning projektas ,,Drop by drop becomes lake“/,,Lašas po lašo tampa ežeru“.(Turkija, Italija, Lietuva, Lenkija) 2019 sausis – 2019 gruodis. Koordinatorė I. Rostovskienė. 2-3 klasių mokiniai. 

Dėl visuotinio atšilimo ir didėjančio žmonių skaičiaus mažėja vandens išteklių. Šio projekto metu sužinosime, ką galime padaryti individualiai, kad apsaugotume ir išsaugotume vandenį. 

Tikslai: 

-Padidinti mokinių informuotumą apie vandens išteklių išeikvojimą pasaulyje. 
-Stiprinti mokinių ryšį su gamtos ištekliais ir pasauliu. 
-Ugdyti mokinių smalsumą. 
-Dirbant komandoje ugdyti mokinių socialinius įgūdžius. 
-Įgyti pagrindinius naudojimosi IT priemonėmis įgūdžius. 

Tikėtini rezultatai: 
-Mokiniai sąmoningai naudosis ištekliais. 
-Supras vandens svarbą visoms gyvoms būtybėms ir ateičiai. 
-Išsiugdys teigiamą požiūrį į gamtą. 
-Pradės sąmoningai stebėti savo artimiausios aplinkos praktiką, susijusią su vandens išteklių naudojimu. 
-Įgis gebėjimą naudotis IT ištekliais. 
-Dirbdami komandoje mokiniai geriau atliks savo pareigas ir labiau pasitikės savimi. 

Tarptautinis eTwining projektas ,,Drop by drop becomes lake“ apdovanotas eTwinning Ženkleliu už projektą.