Nemokamas maitinimas

Vas 22, 2019 @ 19:07

Informuojame, kad nuo liepos 1 d. galima tvarkyti dokumentus socialinei paramai mokiniams gauti.

DĖMESIO: Šeimos, kurios deklaravusios gyvenamąją vietą ne Šiaulių mieste, dėl socialinės paramos turi kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją.

———————————————————————————————————————————————–

Nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti gavimo tvarka

Pareiškėjas (vienas iš mokinio tėvų, globėjų ), pageidaujantis, kad būtų skirtas nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti, turi kreiptis į progimnazijos socialinį pedagogą ir pateikti šiuos dokumentus*:

Reikalingi dokumenai krepiantis pirmą kartą:

  • Prašymas-paraiška socialinei paramai mokiniams gauti (pildoma mokykloje);
  • Pažyma apie šeimos narių gautas pajamas (už 3 praėjusius mėnesius), išskyrus gautas socialines išmokas;
  • Mokinių kuriems prašoma parama, gimimo ludijimo kopija(atšviesime mokykloje);
  • Santuokos, ištuokos, mirties liudijimo kopijas(atšviesime mokykloje);
  • Pažymą apie gautas lėšas (alimentus) vaikui išlaikyti (iš antstolių, Vaikų išlaikymo fondo);
  • Banko sąskaitos numerį (to asmens, kuris pildo prašymą-paraišką), į ją bus pervedami pinigai mokinio reikmenims įsigyti (57 EUR)

Reikalingi dokumentai kreipiantis ne pirmą kartą:

  • Pažyma apie šeimos narių gautas pajamas (už 3 praėjusius mėnesius), išskyrus gautas socialines išmokas;
  • Pažymą apie gautas lėšas (alimentus) vaikui išlaikyti (iš antstolių, Vaikų išlaikymo fondo);
  • Gimimo ludijimo, santuokos, ištuokos, mirties liudijimo nebereikia (nebent nuo praėjusių metų situacija pasikeitė);
  • Banko sąskaitos numerį (to asmens, kuris pildo prašymą-paraišką), į ją bus pervedami pinigai mokinio reikmenims įsigyti (57 EUR)

Jei šeima kreipimosi metu gauna piniginę socialinę paramą, pildomas laisvos formos prašymas dėl socialinės paramos mokiniams gavimo (kitų dokumentų pateikti nereikia).

Dėl nemokamo maitinimo gavimo galima kreiptis nuo einamųjų metų liepos 1 d. iki mokslo metų pabaigos. Pageidaujantis, kad nemokamas maitinimas būtų skirtas nuo mokslo metų pradžios, dokumentus turi pateikti iki rugpjūčio 20 d. Dėl paramos mokinio  reikmenims įsigyti pareiškėjas gali kreiptis iki kalendorinių metų spalio 5d.

Nemokamas  maitinimas mokiniams skiriamas visiems mokslo metams.

Jei vaikai mokosi skirtingose mokyklose, visus dokumentus galima pateikti vienoje iš mokyklų.

Nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama, kai vienam šeimos nariui per mėnesį tenka mažiau kaip 153 EUR. Išimtys: kai šeimoje vienas iš tėvų  yra pensininkas ar neįgalus, šeimoje auga neįgalus vaikas, šeima yra daugiavaikė, vaiką augina vienas iš tėvų, socialinė parama mokiniui skiriama, jei vienam šeimos nariui per mėnesį tenka mažiau kaip 204 EUR.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.