ŠIAULIŲ MEDELYNO PROGIMNAZIJOS PROJEKTAS „Gerumas mus vienija“

gerumas

Projekto tikslas ir uždaviniai:

 • Naujų dvasinių, kūrybinių klodų ieškojimas.
 • Priminti amžinąsias vertybes ir suburti draugėn klasės kolektyvą, mokyklos bendruomenės narius.
 • Lavinti moksleivių pojūčius ir meninį skonį.
 • Bažnytinių tradicijų interpretavimas, dvasinio pasaulio tobulinimas šiuolaikinių šventimo  tradicijų kontekste.

Projekto vykdytojai: 1 – 8 klasės  moksleiviai.
Vadovės: Asta Kivyliūtė, Regina Bartkevičienė.
Projekto vykdymo laikotarpis – lapkričiogruodžio mėnuo.
Trumpas projekto pristatymas:
2015 metai – bendruomenių metai. Medelyno progimnazija, ruošdamasi šv. Kalėdų  šventei  puošia mokyklos erdves įvairiais šventiniais akcentais, rengia susitikimus, diskusijas su mokiniais, mokinių tėvais, pedagogais. Į šį pasiruošimą šventėms siekiama įtraukti kuo daugiau mokyklos bendruomenės narių. Siekdami paskatinti mokinius susimąstyti, kad adventas ir šv. Kalėdos yra ne tik linksmybių, bet ir gerumo, artimo meilės metas 2b klasės mokiniai, mokytoja, tikybos mokytoja pakvietė tėvelius, senelius, močiutes ir kitus mokyklos bendruomenės narius dalyvauti advento  vakaronės projekte „Gerumas mus vienija“.

Projekto veiklos planavimas ir modeliavimas remiasi:

 • įvairiomis mokinių veiklomis (pokalbiai, diskusijos dorinio ugdymo pamokose, kita veikla); netradicinės pamokos 5 – 8 klasėse.
 • informacinė-šviečiamoji sklaida bus realizuota vedant netradicines pamokas „Advento vainikas“ 1 – 4  klasėse;
 • darbo organizavimo, sklaidos ir veiklų analizės aspektas bus sprendžiamas organizuojant apskritojo stalo pokalbius ir diskusijas mokyklos pedagogams, tėvams, mokyklos bendruomenės nariams.

Veiklos etapai:

 • projekto idėjos aktualumo mūsų dienomis mokykloje analizė ir aptarimas;
 • netradicinių pamokų vedimas ir erdvių parinkimas;
 • kūrybinis darbas ir jo raiška;
 • projektinės veiklos rezultatų pristatymas mokykloje.

Rezultatas:

Kūrybinės veiklos ir projekte dalyvaujantys bendruomenės nariai, mokiniai pajus, kokia yra ir turėtų būti advento  dvasia šalia mūsų, patirs džiaugsmą kuriant advento vainiką iš paprastų medžiagų, parneš tyrą advento  meto nuotaiką į namus.

Projekto įgyvendinimo plano ir metodikos apibūdinimas

 

Projekto įgyvendinimo planas, etapai.
 

1  etapas – parengiamasis.

 • Idėjų paieška, informacijos bendruomenės nariams paruošimas,  projekto programos plano parengimas.
 • Erdvių projektavimas ir veiklos modeliavimas, vaizdinės medžiagos paieška bei atranka ir kiti darbai.
 • Kvietimo į Šiluvos Jono Pauliaus II namus ses. Reginai Teresiutei EJS rašymas.

 2 etapas – netradicinis renginys „Advento vainikas“.

 • Pedagogių Astos Kivyliūtės ir Reginos Bartkevičienės įžanginis žodis.
 • Renginio „Advento vainikas“ organizavimas.
 • Netradicinių tikybos  pamokų vedimas 1-4 klasėse ir 5-8 klasėse.
 • Projekto „Gerumas mus vienija“ patirties sklaida.

 

 

Projekto tęstinumas.
Ateityje pedagogams atsiras būtinybė ieškoti įvairesnių darbo metodų, formų ir būdų. Projektas lems panašių renginių organizavimą vyresnių klasių moksleiviams. Bendradarbiausime su kitų dalykų mokytojais – dailės, muzikos. Dalinsimės pedagogine patirtimi, naujomis projekto idėjomis su mokyklos pedagogais, skatinsime paįvairinti mokyklos kasdienybę, kelsime sau vis prasmingesnius iššūkius ugdymo procese.

Taip pat skaitykite

Su į Lietuvą grįžtančiais / atvykstančiais vaikais dirbančių mokyklų tinklo kūrimas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.