Mokyklos vykdomi projektai

Aplinkosauginio švietimo projektas „Taupau elektros energiją – saugau gamtą“

 Projekto vykdymo laikas 2016 m. vasario-lapkričio mėnesiais. Projekto tikslai – išsiaiškinti mokyklos bendruomenės, Medelyno seniūnijos gyventojų šeimose naudojamos elektros energijos efektyvumą; rekomenduoti efektyviausius energijos taupymo būdus kasdieniniame gyvenime; ugdyti ekonomišką elektros energijos vartojimo kultūrą. Uždaviniai: • Apklausos būdu nustatyti elektros energijos naudojimo sritis, kiekį progimnazijos bendruomenės ir Medelyno seniūnijos gyventojų šeimose. • Ugdyti progimnazijos bendruomenės ekonomišką, ekologišką elektros energijos vartojimo …

Skaityti daugiau...

ŠIAULIŲ MEDELYNO PROGIMNAZIJOS PROJEKTAS „Gerumas mus vienija“

Projekto tikslas ir uždaviniai: Naujų dvasinių, kūrybinių klodų ieškojimas. Priminti amžinąsias vertybes ir suburti draugėn klasės kolektyvą, mokyklos bendruomenės narius. Lavinti moksleivių pojūčius ir meninį skonį. Bažnytinių tradicijų interpretavimas, dvasinio pasaulio tobulinimas šiuolaikinių šventimo  tradicijų kontekste. Projekto vykdytojai: 1 – 8 klasės  moksleiviai. Vadovės: Asta Kivyliūtė, Regina Bartkevičienė. Projekto vykdymo laikotarpis – lapkričio – gruodžio mėnuo. Trumpas projekto pristatymas: 2015 …

Skaityti daugiau...

Projektas „MŪSŲ JUDRIOJI PERTRAUKA”

ŠIAULIŲ  MEDELYNO PROGIMNAZIJOS PROJEKTAS „MŪSŲ JUDRIOJI PERTRAUKA” I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Projektas  parengtas vadovaujantis 2015–2016  ir 2016–2017 mokslo metų  pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015m. gegužės 6d. įsakymu  Nr.V-457   punktu 33, 2016 ir 2016–2017mokslo metų pradinio ugdymo programos bendruoju  ugdymo planu, patvirtintu  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. …

Skaityti daugiau...

Respublikinis knygų skaitymo festivalis- konkursas „KNYGŲ PELĖDA 2015“

PUG, 2b, 4a ir 4b mokiniai dalyvauja Respublikiniame knygų skaitymo festivalyje-konkurse „Knygų pelėda 2015“, kurį organizuoja neformaliojo švietimo asociacija „Jaunimo akademija“ bei Lietuvos ir jaunimo centras. Projektą remia Lietuvos kultūros taryba. Mokytojos Angelė, Jūra, Regina ir Vida kartu su mokiniais ieškojo aktyvių ir žaismingų skaitymo būdų, kurie padėtų pajusti skaitymo malonumą. Mokiniai skaitė namuose, mokyklos bibliotekoje, klasėje, jiems skaitė ir …

Skaityti daugiau...

Projektas „Mes rūšiuojam“

Šio projekto siekis, atkreipti dėmesį į aplinkos apsaugos problemas, efektyviai organizuoti elektros ir elektroninės įrangos, nešiojamųjų baterijų atliekų rinkimą. „Mes rūšiuojam“ ypatingą dėmesį skiria jaunosios visuomenės ugdymui – moksleiviai, studentai ir net darželių auklėtiniai turi būti pratinami rūšiuoti, rinkti elektros ir elektroninės įrangos, nešiojamųjų baterijų atliekas, jų nešalinti su kitomis buityje susidarančiomis atliekomis.Projektas „Mes rūšiuojam“ – didžiausias Lietuvoje ekologinis projektas, …

Skaityti daugiau...

Erasmus+ programos mokyklinio ugdymo 1 pagrindinio veiksmo projektas “Tarpkultūrinis ir tarptautinis Europos projektų menedžmentas”

Trukmė: 2015-06-01 – 2017-06-01 Projekto koordinatorė: vokiečių kalbos mokytoja Ingrida Zibulskienė Trumpa projekto santrauka: Tai pedagogų kvalifikacijos tobulinimo projektas, kurio metu 2 užsienio kalbų mokytojos (vokiečių ir anglų) vyks į seminarą Portugalijoje ir ten tobulins savo profesines kompetencijas, padėsiančias pagrindus mokyklos Europinės dimensijos kūrimui. Projekto poreikis: Regioninei darbo rinkai transformavusis į Europinę, pasikeitė ir reikalavimai šiandienos mokyklai.  Mokykla privalo ne tik …

Skaityti daugiau...

Projektas ,,Švarus vanduo – sveikatos šaltinis“

Aplinkosaugos švietimo ir ugdymo projektas ,,Švarus vanduo – sveikatos šaltinis“ Projekto vykdymo laikas     2015 m. vasario-lapkričio mėn. Projekto tikslas  – patyrinėti Medelyno seniūnijos gyventojų šulinių ar nuosavų gręžinių vandens kokybę, išsiaiškinti jo cheminę sudėtį. Uždaviniai:  Organizuoti Medelyno seniūnijos gyventojų anketinę apklausą.  Ištirti šulinių vandens kokybę (nitratų, nitritų kiekį, pH, kietumą).  Pristatyti gautus rezultatus mokyklos bendruomenei.  Parengti informacinę skrajutę ,,Švarus vanduo …

Skaityti daugiau...

Antrojo Žingsnio programa

Jau antri metai 2a ir 2b klasių mokiniai,  mokytojos Daiva  Jokubaitienė  ir Regina Bartkevičienė  naudoja Antrojo Žingsnio: smurto ir prevencijos mokymo  programą  socialiniams emociniams įgūdžiams ugdyti. Pirmus metus programą  vykdo 1c ir 1d klasių mokiniai bei  jų mokytojos Birutė Šiušienė ir Aušrinė Stonienė. Antrojo Žingsnio programa padeda sustiprinti vaikų saugumą ir gerovę, mokant juos įgūdžių, kurie mažina agresiją ir ugdo …

Skaityti daugiau...

Sveikatiada

Sveikatiados projektas. Nuo 2011m. mokykla dalyvauja Saveikatiados projekte, kuris skirtas mokinių sveikatinimui, sveikos gyvensenos įgūdžių lavinimui, mokinių žinių ir akiračio apie sveikatą plėtimui.Mokykloje organizuojami renginiai: mankštiados, sveikų pusryčių valgymo pertraukos, šokio dienos , mokinių darbų parodos (,,Vanduo – sveikatos šaltinis”, ,,Kas valgys mus- visad sveikas bus”, vaisių ir daržovių parodos, arbatų gėrimo pertraukos, judriosios pertraukos, kurių metu mokiniai šoka, atlieka …

Skaityti daugiau...

Pradinio ugdymo tobulinimas

Šiaulių Medelyno progimnazijos pradinių klasių pedagogai dalyvauja Ugdymo plėtotės centro vykdomame  projekte „PRADINIO UGDYMO TOBULINIMAS“ II etape. Projekto tikslas – sudaryti prielaidas veiksmingiau ugdyti pradinių klasių mokinių praktinius, problemų sprendimo gebėjimus ir kūrybiškumą. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2013 m. spalio 10 d. –  2014 m. spalio 9 d.

Skaityti daugiau...