Erasmus+ programos mokyklinio ugdymo 1 pagrindinio veiksmo projektas “Tarpkultūrinis ir tarptautinis Europos projektų menedžmentas”

Trukmė: 2015-06-01 – 2017-06-01
Projekto koordinatorė: vokiečių kalbos mokytoja Ingrida Zibulskienė
Trumpa projekto santrauka:
Tai pedagogų kvalifikacijos tobulinimo projektas, kurio metu 2 užsienio kalbų mokytojos (vokiečių ir anglų) vyks į seminarą Portugalijoje ir ten tobulins savo profesines kompetencijas, padėsiančias pagrindus mokyklos Europinės dimensijos kūrimui.
Projekto poreikis:
Regioninei darbo rinkai transformavusis į Europinę, pasikeitė ir reikalavimai šiandienos mokyklai.  Mokykla privalo ne tik teikti kokybišką mokymą, bet ir ugdyti Europos pilietį, pasirengusį dirbti tarptautinėje Europos rinkoje. Tam, kad įgyvendinti šį tikslą būtina tobulinti pedagogų tarpkultūrinę kompetenciją bei tarptautinių projektų vadybos įgūdžius.
Gebėjimas veikti tarpkultūrinėje plotmėje yra tarpdalykinė komptenecija ir esminis atviros Europai mokyklos komponentas.
Šios kompetencijos bus įgyjamos tarpkultūrinių bei projektų menedžmento tobulinimosi kursų metu. Mums taip pat yra labai svarbu, kad mūsų mokyklos kolegos šiuose kursuose dalyvaus kartu su kitų šalių mokytojais ir tokiu būdu tarpkultūrinis mokymas vyks ne tik teorinių seminarų metu, bet per visą kvalifikacijos tobulinimo laiką. Tuo pat metu mūsų mokytojos turės galimybę ne tik užmegzti kontaktus, bet ir išsamiai susipažinti su potencialiais projektų partneriais ir po to planuoti bei vykdyti tarptautinius mokyklų mainų projektus, E-Twining arba Job-Shadowing.Projekto tikslas:
Kolektyvo tarpkultūrinių ir projektų menedžmento kompetecijų tobulinimas.Dalyvaujančios mokytojos privalo :
* būti pasirengusios tobulintis užsienyje;
* gerai mokėti užsienio kalbą (vokiečių arba anglų);
* būti pasirengusios plėsti Europos idėją mokinių ir kolegų tarpe;
* būti atviros ir gebėti Europinę idėją integruoti pamokose.

Priemonių planas:
Dalyvavimas tarpkultūriniuose projektų vadybos kursuose.

Projekto vykdymo metodika:
Dėl kvalifikacijos tobulinimosi kursų tobulės tarpkultūrinė kompetencija pamokose, o dėl mokytojų projektų menedžmento kompetencijos, bus institucionalizuoti europiniai projektai.

Planuojami rezultatai, poveikis ir nauda ilgalaikėje perspektyvoje:
Seminarų patirtys bus puiki motyvacija tarpkultūriniam mokymui ir tarpkultūriniam bendradarbiavimui taip pat tai bus efektyvus pagrindas mokyklos europiniams projektams.
Kursai įgalins mūsų mokytojas sužavėti kolegas bei mokinius europiniais projektais ir projektinę veiklą naudoti kaip priemonę tobulinant mokinių tarpkultūrinę, kalbinę ir socialinę kompetencijas.
Išplėtoję šias kompetencijas mūsų mokiniai ateityje taps labiau prisitaikę ir geriau pasirengę darbui europinėje bei tarptautinėje darbo rinkoje.

Taip pat skaitykite

Su į Lietuvą grįžtančiais / atvykstančiais vaikais dirbančių mokyklų tinklo kūrimas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.