Pagrindinis / Priešmokyklinio ugdymo grupė (Puslapis 2)

Priešmokyklinio ugdymo grupė

PUG projektas „Pagalvojau, pamąsčiau, pasakėlę parašiau“

Pasakos – tai vaistai. Jos turi gydomųjų galių, neversdamos mūsų daryti, būti, veikti – užtenka jų tik klausyti. ( Pasakų tyrėja Klarisa Estes ) Vasario – kovo mėnesiais Medelyno progimnazijoje vyko projektas „Pagalvojau, pamąsčiau, pasakėlę parašiau“. Projekto tikslas – ugdyti priešmokyklinio amžiaus vaikų komunikavimo ir kūrybiškumo kompetencijas. Projekto organizatorės numatė ir vykdė veiklas, skatinančias atskleisti ugdytinių kūrybinius, meninius gebėjimus kuriant …

Skaityti daugiau...

PUG renginys „Aš – Lietuvos pilietis“

Sausio 13-osios, Vasario 16-osios, Kovo 11-osios istoriniai įvykiai skatina pamąstyti apie tautos ir valstybės praeitį, ir apie mus, priešmokyklinukus: kokie esame šiandien, kaip mylime gimtinę, kaip ją puošiame, ką žinome apie gimtą savo kraštą, ką mums reiškia Lietuvos vardas… Tautiškumo ir pilietiškumo ugdymas prasideda nuo vaikams artimiausios aplinkos-šeimos, grupės. Skatinti vaikus pažinti gimtinę, ja didžiuotis – svarbus ugdomosios veiklos tikslas. …

Skaityti daugiau...

PUG ugdytinių projektas „Ganau, ganau raideles po spalvotas knygeles“

Lapkričio mėnesį vyko trijų progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupių projektas „Ganau, ganau raideles po spalvotas knygeles“. Projekto tikslas – plėtoti priešmokyklinio amžiaus vaikų socialinę, komunikavimo, meninę kompetencijas. Kelios tarpusavyje susijusios kompetencijos buvo plėtojamos integruotų veiklų savaitėse „Raidžių ir garsų labirintai“ ir „Pirštukų šėlionės“. Žaismingos projekto veiklos skatino vaikus įsiklausyti į aplinkos ir kalbos garsus, sieti garsą su jį žyminčia raide, miklinti …

Skaityti daugiau...

Dalyvavo kūrybinių darbų parodoje ,,Nutiesk draugystės tiltą“

Mūsų mokyklos priešmokyklinukai Tolerancijos dienai paminėti dalyvavo respublikinėje ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų vaikų, vaikų tėvelių ir pedagogų kūrybinių darbų parodoje ,,Nutiesk draugystės tiltą“. Priešmokyklinukai, nutiesdami ,,draugystės tiltą“ draugauja ir bendrauja! Draugystės tiltas sujungė 0a, 0b ir 0c grupes! Mokyklos priešmokyklinukai kūrė Tolerancijos miestą. Vaikų, vaikų tėvelių kurti namai, kuriuose gyventi gera!

Skaityti daugiau...

STEAM RUDENS MEDŽIUOSE

Vienas iš svarbiausių priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimų yra gebėjimas kūrybiškai žvelgti į situacijas, žaidimą, kūrybinius darbus.  Vaikai iš prigimties nepaprastai kūrybingi. Kūrybiškai į pasaulį žvelgiantys vaikai, daug laisvesni, jie geba lengviau priimti sprendimus, jų veikla, kalba ir bendradarbiavimas turtingesni, vaikai tiesiog laimingesni ir džiaugsmingesni. 0a grupės priešmokyklinukai įsijungė į Šiaulių miesto ikimokyklinių ir priešmokyklinių švietimo įstaigų pedagogų ir vaikų kūrybinių …

Skaityti daugiau...

Dalyvavo respublikiniame kūrybiniame projekte „Rudens voratinklis“

Mūsų mokyklos priešmokyklinukai 0B ir 0C klasės dalyvavo respublikiniame kūrybiniame projekte „Rudens voratinklis“, kuris sukėlė daug teigiamų emocijų. Vaikai noriai patys rinko nukritusius medžių lapus, nešė į mokyklos stadioną ir draugiškai kūrė rudeninį voratinklį. Kitas gamtines medžiagas vaikučiai rinko kartu su tėveliais. Mūsų voratinklio rezultatas buvo nufotografuotas dronu, tai taip pat vaikams sukėlė daug džiaugsmo!

Skaityti daugiau...

Priešmokyklinukų konferencija „Mano augintinis“

Spalio 5d. Mūsų mokykloje vyko priešmokyklinukų konferencija „Mano augintinis“, skirta Pausaulinei gyvūnų dienai paminėti. Konferencijos tikslas – ugdyti vaikų socialinius bei pažintinius gebėjimus, puoselėti pagarbą ir meilę gyvūnams. Vaikai pasakojo draugams apie savo augintinius, dalinosi patirtimi apie jų priežiūrą. Priešmokyklinukų piešiniai papuošė mokyklos erdves.

Skaityti daugiau...