Pagrindinis / Tarptautiniai Erasmus+ projektai / Erasmus+ programos „Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ darbo stebėsenos vizitas Italijoje, Turine.

Erasmus+ programos „Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ darbo stebėsenos vizitas Italijoje, Turine.

Š.m. balandžio 26-30 d. Šiaulių Medelyno progimnazijos profesinio orientavimo konsultantė, lietuvių k. mokytoja Monika Domeikienė ir socialinė pedagogė Jurgita Girkantienė kartu su Šiaulių Romuvos progimnazijos ir Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos pedagogais dalyvavo Šiaulių miesto savaivaldybės erasmus+ programos “Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose” darbo stebėjimuose Italijoje, Turine.

Darbo stebėjimo vizito metu sužinojo apie Italijos mokymo sistemą, kurią sudaro darželis nuo 0-3 m., ikimokyklinis ugdymas nuo 3-6 m., pradinis ugdymas nuo 6 iki 11 m., vidurinis nuo 11-16 m. ir aukštesnis vidurinis nuo 16-19 m. Po kiekvieno etapo reikia laikyti egzaminus, kad pereiti į kitą mokyklą.

Mokymo programas renkasi trims metams.

Nuo 14 m. mokiniai renkasi 6 tipų mokyklas, kuriose gali tęsti mokslus pagal kryptis: menai, gamtos mokslai, muzika ir t.t.

Darbo stebėjimo vizito metu projekto dalyviai aplankė tris mokyklas: IIS Galilei – Ferrari, I.T.E. Quintino Sella ir Scuola Media Pascoli. Mokyklos administracijos papasakojo apie mokymosi programas, aprodė mokymosi aplinką, supažindino su vykdomomis veiklomis. 

Projekto dalyviai dalyvavo ir pažintinėse ekskursijose, aplankė žymius architektūrinius-istorinius objektus: Supergos baziliką, kino muziejų ir t.t.

Kelionės metu pedagogai patobulino bendrąsias ir dalykines, bendradarbiavimo ir bendravimo kompetencijas.

Taip pat skaitykite

PROFESINIO ORIENTAVIMO KONSULTANTAI DALYVAVO ERASMUS+ PROJEKTE PRANCŪZIJOJE

2020 m. vasario 23 – 29 d. Šiaulių miesto progimnazijų ir gimnazijų profesinio orientavimo konsultantai: …