Dienos archyvas

STEAM RUDENS MEDŽIUOSE

Vienas iš svarbiausių priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimų yra gebėjimas kūrybiškai žvelgti į situacijas, žaidimą, kūrybinius darbus.  Vaikai iš prigimties nepaprastai kūrybingi. Kūrybiškai į pasaulį žvelgiantys vaikai, daug laisvesni, jie geba lengviau priimti sprendimus, jų veikla, kalba ir bendradarbiavimas turtingesni, vaikai tiesiog laimingesni ir džiaugsmingesni. 0a grupės priešmokyklinukai įsijungė į Šiaulių miesto ikimokyklinių ir priešmokyklinių švietimo įstaigų pedagogų ir vaikų kūrybinių …

Skaityti daugiau...