Dienos archyvas

INFORMACIJA DĖL UGDYMO PLANO PAKEITIMO

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymo projektu Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo, skelbiame naują pavasario atostogų laiką – 2020 metų kovo 13 d. – kovo 27 d. Progimnazijos administracija

Skaityti daugiau...

Susitikimas su Romualdu Baltučiu

Pasitinkant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio šventę mokykloje buvo organizuotas susitikimas su garbiu šiauliečiu Romualdu Baltučiu. Svečias turėjo ką papasakoti susirinkusiems 7-8 klasių mokiniams. Buvo prisiminti tremties metai Sibire, pademonstruoti parvežti iš tremties ir keliantys prisiminimus daiktai. Mokiniai sužinojo apie sunkias gyvenimo sąlygas tremtyje , apie neišmatuojamą meilę Lietuvai, apie tikrąsias žmogiškąsias vertybes. Nepaisant garbaus amžiaus svečias tryško energija ir noru …

Skaityti daugiau...