Susitikimas su Romualdu Baltučiu

Pasitinkant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio šventę mokykloje buvo organizuotas susitikimas su garbiu šiauliečiu Romualdu Baltučiu. Svečias turėjo ką papasakoti susirinkusiems 7-8 klasių mokiniams. Buvo prisiminti tremties metai Sibire, pademonstruoti parvežti iš tremties ir keliantys prisiminimus daiktai. Mokiniai sužinojo apie sunkias gyvenimo sąlygas tremtyje , apie neišmatuojamą meilę Lietuvai, apie tikrąsias žmogiškąsias vertybes. Nepaisant garbaus amžiaus svečias tryško energija ir noru bendrauti, uždegdamas tuo pačiu ir mokinius. Tai buvo įdomi gyvosios istorijos pamoka.

Taip pat skaitykite

PROFESINIO ORIENTAVIMO KONSULTANTAI DALYVAVO ERASMUS+ PROJEKTE PRANCŪZIJOJE

2020 m. vasario 23 – 29 d. Šiaulių miesto progimnazijų ir gimnazijų profesinio orientavimo konsultantai: …