Pagrindinis / Svarbi informacija ! / Dėl priėmimo į PUG, 1 ir 5 klases

Dėl priėmimo į PUG, 1 ir 5 klases

PRAŠYMŲ TEIKIMAS Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES (PUG) PER E. SISTEMĄ 

Nuo balandžio 1 d. 8.00 val. prasideda elektroninė prašymų registracija į Šiaulių miesto mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupes (PUG). 

 • Pateikti prašymus yra paprasta ir patogu – tereikia užsiregistruoti e. sistemoje.  
 • Daugiau informacijos:  https://www.siauliai.lt/page/view/228   
 • Jei asmuo neturi galimybės pateikti prašymo internetu, kreipiasi į mokyklą  ir mokyklos atsakingas asmuo padės pateikti prašymą per e. sistemą; 
 • Pateikus prašymą asmeniui elektroniniu paštu patvirtinama, kad duomenys sėkmingai užregistruoti. 

PAGRINDINIS PRIĖMIMAS  

 • nuo balandžio 1 d. iki balandžio 20 d. tėvai teikia prašymus: pirmumo teisė –   aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantys vaikai  (nepateikę prašymo iki balandžio 20 d. netenka pirmumo teisės ir gali būti priimami tik į laisvas vietas);  
 • iki balandžio 25 d. apie priėmimą / nepriėmimą informuojami pagal teritoriją vaikų 
  tėvai prašyme nurodytu el. paštu (priimtų vaikai tėvai po balandžio 25 d. turės atvykti į mokyklą ir pateikti kitus reikalingus priėmimui dokumentus). 

Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnaujamų teritorijų aprašas (2023 12 21 redakcija) 

Prašymų eilės sudarymas 

Preliminarus priimamųjų į PUG sąrašas sudaromas pagal šiuos prioritetus (eilės tvarka):  

 •  įvaikinti vaikai, globotiniai, gyvenantys mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;  
 • turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir gyvenantys mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;  
 •  gyvenantys mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje. 

PAPILDOMAS PRIĖMIMAS į laisvas vietas (gegužės 1–31 d.) vyks pagal nustatytus prioritetus: 

 • vaikai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, registruoti  Šiaulių miesto savivaldybėje; 
 • mokykloje jau besimokančių vaikų broliai (įbroliai) ir seserys (įseserės), registruoti  Šiaulių miesto savivaldybėje; 
 • mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantys vaikai, nepateikę prašymo dėl priėmimo  į aptarnaujamos teritorijos mokyklą iki balandžio 20 d.; 
 • ne mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantys Šiaulių miesto savivaldybėje registruoti  vaikai; 
 • kitose savivaldybėse registruoti vaikai;  
 • iki gegužės 31 d. apie priėmimą / nepriėmimą informuojami vaikų tėvai prašyme nurodytu el. paštu. 

 

Prašymų eilės sudarymas 

 • prašymų į laisvas vietas eilė  e. sistemoje sudaroma automatiniu būdu pagal nurodytus  prioritetus, jiems sutapus, eilė sudaroma pagal prašymo pateikimo laiką.

Informaciją apie priėmimą į mokyklą galima rasti Medelyno progimnazijos svetainėje  

https://medelynoprogimnazija.lt/priemimo-i-mokykla-salygos/ 

2024 m. kovo 25 d. 17.00 val. 105 kab. Šiaulių Medelyno progimnazijoje bus galima susipažinti su ugdymo aplinkomis ir pateikti klausimus dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes. 

Birželio mėn. bus organizuojami priimtų vaikų tėvų susirinkimai su grupių mokytojomis, supažindinama su ugdymo proceso organizavimu.  

 

PRAŠYMŲ TEIKIMAS Į 1, 5 KLASES PER E. SISTEMĄ 

Nuo balandžio 1 d. 8.00 val. prasideda elektroninė prašymų registracija į Šiaulių mokyklas.  

 • Pateikti prašymus yra paprasta ir patogu – tereikia užsiregistruoti e. sistemoje 
 • Daugiau informacijos:  https://www.siauliai.lt/page/view/228   
 • Jei asmuo neturi galimybės pateikti prašymo internetu, kreipiasi į mokyklą  ir mokyklos atsakingas asmuo padės pateikti prašymą per e. sistemą; 
 • Pateikus prašymą asmeniui elektroniniu paštu patvirtinama, kad duomenys sėkmingai užregistruoti.

PAGRINDINIS priėmimas  vyks: 

 •  tik pagal teritoriją (nuo balandžio 1 d. iki balandžio 20 d.); nepateikę prašymo iki  balandžio 20 d. netenka pirmumo teisės ir gali būti priimami tik į laisvas vietas;   
 • iki balandžio 25 d. apie priėmimą / nepriėmimą informuojami pagal teritoriją mokinių tėvai prašyme nurodytu el. paštu;
 • gegužės antrą savaitę planuojamas būsimųjų 1 klasių mokinių tėvų susirinkimas (priimtų  mokinių tėvai turės užpildyti prašymą, kuriame reikės nurodyti pasirenkamą kryptį: STEAM PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO  arba UŽSIENIO KALBŲ UGDYMO https://medelynoprogimnazija.lt/wp-content/uploads/2022/03/Informacija-apie-ugdymosi-kryptis-2022-03-03.pdf 

 

Prašymų eilės sudarymas 

Prašymų (pagal aptarnaujamą teritoriją) eilė  e. sistemoje sudaroma automatiniu būdu pagal gyvenamosios vietos deklaracijos datą (sutapus deklaracijos datai, eilė sudaroma pagal prašymo pateikimo datą). 

Preliminarus priimamųjų į 1 klasę sąrašas sudaromas pagal šiuos prioritetus (eilės tvarka): 

 • gyvenantys mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje ir lankantys priešmokyklinio ugdymo grupę mokykloje;  
 • įvaikinti vaikai, globotiniai, gyvenantys mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;  
 • turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir gyvenantys mokyklos  aptarnaujamoje teritorijoje
 • gyvenantys mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje. 

 

PAPILDOMAS priėmimas (gegužės 1–31 d.) vyks į laisvas vietas pagal nustatytus prioritetus: 

 • vaikai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, registruoti  Šiaulių miesto savivaldybėje; 
 • mokykloje jau besimokančių vaikų broliai (įbroliai) ir seserys (įseserės), registruoti  Šiaulių miesto savivaldybėje; 
 • mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantys vaikai, nepateikę prašymo dėl priėmimo  į aptarnaujamos teritorijos mokyklą iki balandžio 20 d.; 
 • ne mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantys Šiaulių miesto savivaldybėje registruoti  vaikai; 
 • kitose savivaldybėse registruoti vaikai, kurie tais einamaisiais metais mokosi miesto  bendrojo ugdymo mokyklose;  
 • iki gegužės 31 d. apie priėmimą / nepriėmimą informuojami vaikų tėvai prašyme  nurodytu el. paštu. 
 • Prašymų į laisvas vietas eilė  e. sistemoje sudaroma automatiniu būdu pagal nurodytus  prioritetus, jiems sutapus, eilė sudaroma pagal prašymo pateikimo laiką. 

Informaciją apie priėmimą į mokyklą galima rasti mokyklos svetainėje  

https://medelynoprogimnazija.lt/priemimo-i-mokykla-salygos/ 

Šiaulių Medelyno progimnazijos administracija 

 

Taip pat skaitykite

INFORMACIJA APIE MOKINIŲ PRIĖMIMĄ Į GIMNAZIJŲ I KLASES 2024-2025 M. M.

Mokinių priėmimo sąlygos skelbiamos Šiaulių miesto savivaldybės internetinėje svetainėje https://www.siauliai.lt/page/view/228 ir mokyklų internetinėse svetainėse. Prašymų …