Dienos archyvas

Informacinis pranešimas

I N F O R M A C I N I S P R A N E Š I M A S 2024-07-02 Informuojame, kad Higienos instituto interneto svetainėje https://www.hi.lt/ galima rasti aktualios informacijos apie karštį ir kaip nuo jo apsisaugoti, apie Lietuvos maudyklų kokybę ir pirmąjį šių metų „Visuomenės sveikatos netolygumai“ numerį tema – „Vaikų ligotumas įvairiapusiais raidos sutrikimais“, …

Skaityti daugiau...