Ugdymas karjerai: „Ne priversti, o sudominti“

2019 m. sausio 15 dieną Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje vyko Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų ugdymo karjerai specialistų apskrito stalo diskusija „Ne priversti, o sudominti“. Susitikimo tikslas – plėtoti dalykines kompetencijas, dalintis gerąja darbo patirtimi, skatinti bendradarbiavimą.

Pirmojoje renginio dalyje Švietimo skyriaus vyr. specialistė J.Damskienė pristatė 20 miesto mokyklų tikrinimo ir mokinių apklausos rezultatus, pateikė siūlymus dėl ugdymo karjerai kokybės gerinimo.

Po to gerąja darbo patirtimi dalinosi Šiaulių Lieporių, Sporto, „Saulėtekio“ gimnazijų, Šiaulių Vinco Kudirkos, Medelyno, „Rasos“, „Juventos“, „Sandoros“ progimnazijų UK specialistai K.Kulikauskienė, K.Rimšienė, D.Paneckienė, V.Endrikienė, J.Kerežienė, M. Domeikienė, L.Jurevičiūtė, M.Malcevičius, M.Valčiukaitė.

Kalbėta apie mokinių XXI amžiaus kompetencijų ugdymą siekiant sėkmingos integracijos į darbo rinką, mokinio aplanko rengimą, „šešėliavimą“ – patyriminį profesinį veiklinimą, įvairius ugdymą karjerai integravimo būdus į mokomuosius dalykus, programų Kahoot, Poll Everywhere, Google disko galimybių taikymą vykdant refleksiją, apklausas, sudarant tikslines mokinių grupes pagal susidomėjimą konkrečiomis specialybėmis, individualių ir grupinių konsultacijų organizavimo modelius ir kt.

Trečioji renginio dalis, kurią moderavo Šiaulių „Juventos“ progimnazijos UK specialistė E.Valaitienė, buvo skirta ugdymo karjerai specialistams svarbių problemų aptarimui. Keltas klausimas dėl ugdymo karjerai specialistų statuso, ateities perspektyvų, kompetencijų tobulinimo galimybių, atestacijos. Diskutuota apie mokinių, turinčių didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, karjeros ugdymą, per didelius tėvų lūkesčius vaiko karjeros atžvilgiu, neadekvatų savo (mokinio) kompetencijų įsivertinimą, mokinių konsultacijų bei veiklinimo vizitų laiko vadybą, ugdymo karjerai programos taikymą, mokinių kompetencijų ugdymą, atsižvelgiant į ugdytinių amžių ir poreikius bei kt.

Diskusijos pabaigoje kalbėta apie poreikį ir galimybes dažniau dalintis gerąja darbo patirtimi, organizuoti respublikinę metodinę – praktinę konferenciją, aktyviai dalyvauti rengiant „Erasmus+“ projekto, apjungsiančio visas Šiaulių miesto mokyklas, paraišką.

Už bendradarbiavimą organizuojant ugdymo karjerai specialistų metodinį renginį dėkojame Šiaulių savivaldybės švietimo centro metodininkei A. Gelžinienei. Šiaulių „Juventos“ progimnazijos neformaliojo švietimo skyriaus vedėjai  J.Ančerevičiūtė.

Taip pat skaitykite

Respublikinis piešinių konkursas-paroda „Mes iš pasakų atėję…“

 2020-01-06 /2020-01-31 Medelyno progimnazijoje vyko respublikinis piešinių konkursas- paroda „Mes iš pasakų atėję…“, skirtas lietuvių …

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.