PROFESINIO ORIENTAVIMO KONSULTANTAI DALYVAVO ERASMUS+ PROJEKTE PRANCŪZIJOJE

2020 m. vasario 23 – 29 d. Šiaulių miesto progimnazijų ir gimnazijų profesinio orientavimo konsultantai: M. Domeikienė (Šiaulių Medelyno progimanzija), R. Linkevičienė (Šiaulių „Juventos“ progimnazija), J. Kerežienė (Šiaulių Saulėtekio gimnazija), N. Bacienė (Šiaulių Rėkyvos progimnazija), R. Balčiūnienė (Šiaulių Gegužių progimnazija), M. Dambrauskas (Šiaulių Ragainės progimnazija) dalyvavo Prancūzijoje Erasmus+ mokymuose „Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“. Mokymų veiklas Prancūzijoje kuravo dr. Giedrė Cibulskaitė – Veršinskienė, Sorbonos universiteto dėstytoja, Aristote įmonės direktorė.

Erasmus+ mokymai buvo skirti susipažinti su Prancūzijos švietimo sistema, bendrojo ugdymo programomis, pameistrystės galimybėmis, profesinio mokymo licėjų galimybėmis.

Pirma mokymų diena buvo skirta temai „Prancūzijos švietimo sistema ir Prancūzijos geroji ugdymo karjerai patirtis“. Profesinio orientavimo konsultantai iš Lietuvos lankėsi Emili Zola pradinio ugdymo mokykloje ir susipažino su švietimo sistema: nuo 2019 m. ugdymas privalomas nuo 3 m. mokymo įstaigoje; švietimo darbuotojus į darbą priima švietimo ministerijos skirti akademijos inspektoriai; Prancūzijos švietimo sistema susideda iš pradinės mokyklos (6-11 m.), koledžo (12-15 m.) ir licėjaus arba profesinio licėjaus  (nuo 15 m.). Baigęs vidurinį išsilavinimą moksleivis gauna bakalauro laipsnį, tačiau mokslus gali tęsti ir profesiniame licėjuje, kuriame įgyja ne tik vidurinį išsilavinimą, bet tuo pačiu įgyja ir profesiją. Jau besimokydami profesiniame licėjuje moksleiviai pasirašo sutartis su darbdaviais ir jiems suteikiamas nemokamas mokslas, darbo atlyginimas bei užsitikrinama darbo vietą ateityje.

Emili Zola pradinėje mokykloje įtvirtinta institucinė pedagogika, paremta mokyklos ir klasės įstatymais, be to, didelis dėmesys skirtas ugdyti sąmoningą ir mokančią planuoti asmenybę.

Antroji diena buvo skirta susipažinti su pameistrystės centro „Compagnons du Devoir“ veikla visoje Prancūzijoje. Šiame centre yra galimybės įsigyti amatą ir ateityje sukurti savo įmonę, programa vykdoma mentorystės pagrindu, visoje Prancūzijoje yra 57 centrai, 1200 darbuotojų, iš jų 600 mokytojų/formuotojų, mokslas nemokamas. Šiame centre labai didelis dėmesys skiriamas mobilumui ne tik Prancūzijoje, bet ir Europoje, kad patirtis būtų kuo platesnė ir mokinys butų motyvuotas.

Trečioji diena buvo skirta parfumerio profesijai pažinti, mokytojajs iš Lietuvos lankėsi „Fragonard parfumeur“ muziejuje ir gamykloje. Tą dieną taip pat susipažinome su Savanturiers mokytojų asociacija, likome sužavėti šios asociacijos veikla ir mokymosi galimybėmis mokytojams. Daug dėmesio asociacija skiria projektinėms veiklos per mokslinę tiriamąją veiklą. Mokytojams ir jų klasėms yra skiriami tarpdisciplininės srities mokslininkai – mentoriai, kurie padeda įgyvendinti mokinių projektus aktualiomis problemomis, nukreipia teisinga linkme bei padeda problemą nagrinėti moksliškai. Mokytojai motyvuoti, nes tai būna nauja ir įdomi veikla, visuomet sužino naujų dalykų, bendradarbiauja su mokslininkais, dalinasi patirtimi su kitais mokytojais, yra aprūpinami priemonėmis bei peržengia bendrojo ugdymo programos ribas.

Ketvirtąją projekto dieną lankėmės profesiniame licėjuje Lycee Belliard, kuriame vykdomos pameistrystės programos, susijusios su maisto gamyba ir jo patiekimu, mokiniams nuo 15 metų. Šiame pameistrystės centre ruošiami virtuvės šefai, kulinarai, duonos kepėjai, barmenai, padavėjai ir t.t.

Dalyvaudami patyriminiame profesiniame veiklinime, pietaudami jų centro restorane, galėjome stebėti, kaip dirba padavėjai bei barmenai, mokinių darbas visuomet yra prižiūrimas mokytojų. Mokiniai įgytas teorines žinias iš karto pritaiko praktikoje, tai geras pavyzdys, kaip užtikrinti mokymo patrauklumą, lankstumą bei kokybę.

Penktoji diena buvo skirta diskusijai CAMPUS des metiers et de l’enterprise profesinio mokymo licėjuje, kuriame mokiniams suteikiama galimybė metus laiko išbandyti norimą profesiją. Ši įstaiga nustebino priemonių gausa ir kokybe kiekvienos pameistrystės programos įgyvendinimui.

Erasmus+ projekto veiklos buvo vertingos ir kokybiškos, įgijome bendravimo ir bendradarbiavimo, pažinimo, mokėjimo mokytis, lyderystės kompetencijas bei susipažinome su įvairių sričių profesinio orientavimo specialistais.

Mokymus organizavo Šiaulių miesto savivaldybė.

Straipsnį parengė mokytoja M. Domeikienė

Taip pat skaitykite

Vasario 16