PAŽINTINĖS-TIRIAMOSIOS VEIKLOS PROJEKTAS „MAN SEKASI“

Š. m. sausio 22 d. Medelyno progimnazijoje startavo naujas pažintinės-tiriamosios veiklos projektas „Man sekasi“. Tai tęstinis, direktorės Ingridos Mazrimienės, inicijuotas projektas, skirtas progimnazijos 1–8 klasių mokiniams, projekto paskirtis ugdyti sąmoningą, iniciatyvią ir sėkmingą asmenybę, padėti vaikui gilinti žinias jį dominančioje srityje.

   Projekto tikslas – mokinio asmeninių gebėjimų tobulinimas per mokslinį ir praktinį pasirinktos srities gilinimąsi bei išgryninti 4 pagrindiniai principai: lygios galimybės – kiekvienas mokinys gali dalyvauti ir siekti asmeninės ūgties; nekonkuravimas – kiekvienas programos dalyvis pasirenka jam įdomią mokslinę/praktinę veiklą ir tobulina savo gebėjimus; individualumas – kiekvienam programos dalyviui sudaromas individualus turinys; iniciatyvumas – mokinio iniciatyva palaikoma profesionalių pedagogų konsultacijomis.

   Projekto kuratoriai, skiriami direktoriaus įsakymu, kartą per mėnesį organizuoja susitikimus su mokiniais progimnazijoje, juos kuruoja bei kartu išsikelia tikslus ir atlieka užduotis, vykdo užduočių refleksijas bei periodiškai informuoja tėvus (globėjus) apie vykdomą projektą ir pristato sukauptą portfolio aplanką.

   Šiuo metu projekte dalyvauja ir įvairias sritis tyrinėja 17 mokinių: meninė veiklą tyrinėja – Emilija Liutikaitė (7a, kuratorė G. Pulmickienė), Arneta Bukantytė (7a, kuratorė G. Pulmickienė), Rokas Grigalius (6b, kuratorė J. Girkantienė), Aušrinė Kiūraitė (5i, kuratorė G. Pulmickienė), Viltė Jasutytė (2m, kuratoriai D. Jokubaitienė ir G. Pulmickienė), sportinę veiklą tyrinėja – Kornelija Jurevičiūtė (5i, kuratorė L. Švanytė-Gimžauskienė), Matas Gimžauskas (8c, kuratorė L. Švanytė-Gimžauskienė), Eisvinas Petkus (6i, kuratorė L. Švanytė-Gimžauskienė), literatūrinę veiklą tyrinėja – Gerda Mockutė (7a, kuratorė R. Speičienė), Austėja Riukaitė (7a, kuratorė R. Speičienė), Mia Miknytė (5i, kuratorė R. Speičienė), kulinarijos sritį tyrinėja – Ivas Andriuška (5m, kuratoriai M. Domeikienė ir  G. Jurkšaitienė), muzikinę veiklą tyrinėja – Karolis Karalevičius (5i, kuratorė S. Daugelienė), fotografijos sritį tyrinėja – Viltė Nekošiūtė (5i, kuratorė G. Pulmickienė), pilietinę-patriotinę veiklą tyrinėja – Armandas Volbikas (7a, kuratoriai G. Pulmickienė, M. Domeikienė ir A. Valukonis), anglų k. literatūrinę veiklą tyrinėja – Luka Balčiūnaitė (7b, kuratorė D. Česnauskienė).

   Linkime sėkmės tyrinėjant mėgstamą sritį! Visi norintys prisijungti prie projektinės veiklos, kreipkitės į savo auklėtojus ir nerkite į galimybių jūrą.

Taip pat skaitykite

Vaikų draugystės iniciatyva „Matau tave“ Šiaulių Medelyno progimnazijoje