Pagrindinis / Svarbi informacija ! / Nuo kovo 1-osios prasideda priėmimas į Šiaulių bendrojo ugdymo mokyklas

Nuo kovo 1-osios prasideda priėmimas į Šiaulių bendrojo ugdymo mokyklas

Laisvos vietos mokyklose 2022-2023 m. m. 

2022 m. gruodžio 22 d. Šiaulių miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimus, kuriais atnaujinamas Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) ir  Bendrojo ugdymo mokyklų aptarnaujamų teritorijų aprašas. Mokyklų aptarnaujamų teritorijų žemėlapyje galima pasitikrinti, kokiai mokyklai priskiriamas adresas.

Nuo kovo 1 d. 8.00 val. prasideda elektroninė prašymų registracija į Šiaulių mokyklas 2023–2024 mokslo metams. Pateikti prašymus yra paprasta ir patogu – tereikia užsiregistruoti e. sistemoje.

Elektroninius prašymus turi pateikti būsimųjų PUG mokinių, pirmokų, penktokų (pereinančių iš pradinių mokyklų į progimnazijas), taip pat keičiančių mokyklas, pereinančių iš progimnazijų į gimnazijas, atvykusių gyventi į Šiaulius mokinių tėvai.

Mokiniai, kurie pereina mokytis į aukštesnio lygmens programą – penktą ar III gimnazijos klasę – toje pačioje mokykloje, mokyklos direktoriui pateikia mokyklos nustatytos formos prašymą. Prašymai į specialiąsias mokyklas, Sporto gimnaziją, „Santarvės“ gimnaziją, „Saulėtekio“ gimnazijos Suaugusiųjų mokymo skyrių, nuotolinio mokymo klases teikiami ne per e. sistemą, bet tiesiogiai mokyklos direktoriui (daugiau skaityti mokyklų interneto svetainėse).

Elektroninius prašymus į mokyklas pagal aptarnaujamą teritoriją bus galima teikti nuo kovo 1 d. iki balandžio 15 d. Prašymų eilė e. sistemoje sudaroma automatiniu būdu pagal gyvenamosios vietos deklaracijos datą. Jei keli prašymai sutampa pagal gyvenamosios vietos deklaracijos datą, e. sistemoje į eilę jie įtraukiami pagal prašymo pateikimo laiką.

Į specializuoto – muzikinio, dailės, choreografinio, katalikiško, inžinerinio – ugdymo krypties programas vykdančias klases priimama atrankos būdu iš visos Šiaulių miesto savivaldybės. Prašymai turi būti pateikti per e. sistemą nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d.

Priėmimas į laisvas vietas prasideda gegužės 20 d. Prašymai per e. sistemą priimami iki birželio 10 d. Prašymų, pateiktų į laisvas vietas, eilė e. sistemoje automatiškai sudaroma pagal nurodytus prioritetus. Jei keli prašymai sutampa pagal nurodytą prioritetą, e. sistemoje į eilę jie įtraukiami automatiniu būdu pagal prašymo pateikimo laiką. Teikiant prašymą į laisvas vietas, prašyme galima nurodyti ne daugiau kaip dvi mokyklas. Būtina nurodyti prioritetą.

E. sistemoje užpildyti prašymai automatiškai perduodami nagrinėti prašyme nurodytai (-oms) mokyklai (-oms), kuri (-ios) toliau organizuoja priėmimą. Apie vaiko priėmimą arba nepriėmimą į mokyklą tėvai bus informuojami atskiru pranešimu į jų nurodytą el. pašto adresą. Pirmieji pranešimus gaus asmenys, teikę prašymus dėl priėmimo į specializuoto ugdymo krypties programas vykdančias klases (iki balandžio 10 d.). Iki balandžio 25 d. pranešimus gaus tėvai, teikę prašymus dėl vaikų priėmimo į aptarnaujamos teritorijos mokyklas. Asmenys, teikę prašymus į mokyklas, turinčias bendras aptarnaujamas teritorijas (Centro pradinė ir Jovaro progimnazija, „Saulės“ pradinė ir „Romuvos“ progimnazija), gaus pranešimus iki gegužės 10 d. Prašymai į laisvas vietas bus svarstomi po gegužės 20 d., pasibaigus priėmimui iš aptarnaujamų teritorijų. Pranešimai apie mokinių priėmimą ar nepriėmimą bus siunčiami iki birželio 10 d. Jei mokykla turi laisvų vietų, priėmimą gali vykdyti iki rugpjūčio 31 d.

Dažniausiai užduodami klausimai ir atsakymai

Išsamesnę informaciją teikia Švietimo skyrius:

Vyr. specialistė Kristina Vaitkuvienė, tel. (8 41) 509 576, el. p. mokiniu.priemimas@siauliai.lt
Vyr. kompiuterininkas Gediminas Šlapaitis, tel. (8-41) 386 477, +370 658 76096 el. p. gediminas.slapaitis@siauliai.lt

 

Taip pat skaitykite

Mokinių šaškių čempionatas