Nuo 2021 m. spalio 1 d. priimami vaikai į priešmokyklinio ugdymo grupę.

Taip pat skaitykite

Kviečiame tėvelius (globėjus) dalyvauti individualiuose pokalbiuose su dalyko mokytojais ir švietimo pagalbos specialistais