Mokinių psichologinė savijauta COVID-19 pandemijos metu

Taip pat skaitykite

Kviečiame tėvelius (globėjus) dalyvauti individualiuose pokalbiuose su dalyko mokytojais ir švietimo pagalbos specialistais