Kviečiame tėvelius (globėjus) dalyvauti individualiuose pokalbiuose su dalyko mokytojais ir švietimo pagalbos specialistais

Taip pat skaitykite

„DĖL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS  SPRENDIMAS DĖL LIETUVOS …