Keitėsi priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes tvarka

Mokinių priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę komisija:

Komisijos pirmininkė  – Violeta Butkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

Nariai: 
Orinta Šalkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 
Snieguolė Gedminienė, pradinių klasių mokytoja;
Eglė Bagavičienė, socialinė pedagogė;
Rasa Jurgaitienė, raštinės vedėja.

 

PRIĖMIMO Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKA

Vadovaudamiesi Priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 1 d. sprendimu Nr. T-378 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo, primename:

  1. Prašymai dėl vaiko priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę(toliau – PUG) priimami popieriniu ir (ar) elektroniniu būdu (pasirašyti galiojančiu el. parašu) nuo spalio mėn., bet ne anksčiau nei vieneri mokslo metai, iki vaikas pradės lankyti PUG. Su prašymu pateikiami šie dokumentai:
    • vaiko tapatybę patvirtinantis dokumentas ar jo kopija;
    • dokumentas, patvirtinantis, jei šeimai taikoma atvejo vadyba;
    • gyvenamosios vietos deklaracijos pažyma.
  2. Vaiko, gyvenančio mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje, tėvai (globėjai) iki vasario 1 d. nepateikę prašymo dėl vaiko priėmimo į PUG ateinančiais mokslo metais, netenka pirmumo teisės ir vaikas į PUG gali būti priimamas, jeigu mokyklos grupėje yra laisvų vietų.
  3. Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti ne visi prašomi duomenys, duomenys pateikti neteisingi, nesilaikoma reglamentuotų dokumento pateikimo reikalavimų.

Progimnazijoje veikia vienerių metų trukmės III modelio (veiklos trukmė  – 10 val. 30 min. per dieną) priešmokyklinio ugdymo grupė. 

Į priešmokyklinio ugdymo grupes prašymą ir kitus reikalingus dokumentus atnešti į progimnazijos raštinę (I aukšto fojė), darbo laikas: pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 15.45 val., tel.  (8 41) 524138.

Pietų pertrauka 12.00–12.45 val. Šiuo darbo laiku bus priimami ir popieriniai, ir elektroniniu parašu pasirašyti priėmimo dokumentai (el. parašu pasirašytus dokumentus siųsti į el. paštą medelpm@splius.lt). Prašymas ir kiti pateikti dokumentai registruojami Mokyklos tėvų prašymų registre pagal dokumentų pateikimo datą ir laiką.

Taip pat skaitykite

Informacija dėl pradinių klasių mokinių ugdymo organizavimo nuo 2021 m. kovo 22 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2021 m. kovo 17 d. Nr. 157 nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos …