Integruotas pilietinės iniciatyvos projektas „Sausio 13-osios detektyvas“

Š. m. sausio 10-13 d. 7m klasės mokiniai kartu su lietuvių k. mokytoja M. Domeikiene ir istorijos mokytoja L. Sasnauskiene vykdė integruotą pilietinės iniciatyvos projektą „Sausio 13-osios detektyvas“. Projektas skirtas Sausio 13-osios minėjimui. 

Projekto tikslas buvo mokinius įtraukti į pažintinį procesą, lavinti lietuvių kalbos ir istorines žinias, padėti atskleisti mokinių kūrybiškumą, ugdyti pagarbą Tėvynės gynėjams, skatinti savarankiškumą, komandiškumą ir mokyti IKT žinias pritaikyti atliekant kūrybinį darbą. 

Projekto metu mokiniai dirbdami komandose domėjosi Sausio 13-osios įvykiais, rinko istorinius faktus, juos iliustravo, kūrė QR kodus ir istorinį detektyvą. 

Projektas buvo rengiamas pagal LRT projektą „Unikali radijo ekskursija: Sausio 13-oji“.

Taip pat skaitykite

Ankstyvojo profesinio orientavimo programa ,,OPA“

Lapkričio 17 – gruodžio 14 d. 2 – 4 klasių mokiniai dalyvavo ankstyvojo profesinio orientavimo …