DĖL PUG VAIKŲ IR PRADINIO UGDYMO MOKINIŲ BŪTINOSIOS PRIEŽIŪROS

Informuojame, kad dėl būtinosios vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programas, ir mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, priežiūros tėvai/globėjai/rūpintojai turi kreiptis į progimnazijos administraciją ir pateikti:

Taip pat skaitykite

Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų PAKEITIMO