DĖL ĮSAKYMO NR. A-1498 „DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

ĮSAKYMO NR. A-1498 „DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO 2020_12_30

Taip pat skaitykite

Kviečiame tėvelius (globėjus) dalyvauti individualiuose pokalbiuose su dalyko mokytojais ir švietimo pagalbos specialistais