Pagrindinis / Mokyklos naujienos / Erasmus+ KA229 projekto “Eco-Warriors Small-Steps” C4 LTT Bulgarijoje

Erasmus+ KA229 projekto “Eco-Warriors Small-Steps” C4 LTT Bulgarijoje

2023 m. kovo 19-25 d. d. penki mokyklos pedagogai dalyvauja tarptautinio Erasmus+ KA229 projekto “Eco-Warriors Small-Steps” veiklose Bulgarijoje. 

Vizito tikslai:
* Veiklų “Aplinka ir menas” organizavimas ir vykdymas.
* Įtrauktis ir pagalbos organizavimas skirtingų gebėjimų ir poreikių mokiniams. Šiaurės Airijos, Lietuvos ir Bulgarijos mokyklų patirtis.
* Vizito į Lietuvą planavimas. Veiklų “Aplinka ir klimato kaita” organizavimas.
2020 metais Medelyno progimnazijoje pradėto vykdyti Erasmus+ projekto „Eco-Warriors Small-Steps„ viena iš sričių– specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių integravimas ir įtrauktis, atsparios asmenybės ugdymas, pasitelkiat įvairius pedagoginius sprendimus, švietimo pagalbos specialistų komandos stiprinimas.

2022 metų kovo 19-23 dienomis projekto dalyviai svečiavosi Bulgarijos Blogoevgrad miestelio „Dimcho Debelyanov“ pagrindinėje mokykloje. Svetingai sutikti mokyklos mokinių koncertu, svečiai iškart pajuto išskirtinės šalies kultūros dvelksmą.

Pirmąją vizito dieną susipažinome su mokyklos aplinka, apsilankėme švietimo pagalbos specialistų erdvėse. Kaip paaiškėjo – ši mokykla vienintelė regione, priimanti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius. Tam tikslui specialiai suformuota komanda, atvykusi dirbti iš kito šalies regiono, teikia profesionalią pagalbą mokiniams turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – mokiniams turintiems žymų intelekto sutrikimą, autizmą, judesio ir padėties negalią.

Antrąją susitikimo dieną projekto dalyviai paskirstyti nedidelėmis grupelėmis, stebėjo logopedo, specialiojo pedagogo, psichologo, elgesio terapijos specialistų užsiėmimus. Stebino apgalvota ir maksimaliai į individualius mokinių poreikius nukreipta kompleksinė pagalba, daugiafunkcinės aplinkos. Kiekviena klasė struktūruojama ir išskirstoma, siekiant įvairių poreikių tenkinimo – ugdymui, poilsiui, aplinkos pažinimui, motorikos stiprinimui, saviraiškai.

Specialiųjų poreikių mokiniai bendrojo ugdymo mokykloje ugdomi integruotai, kartu su bendraamžiais, tačiau formuojamos ir mobilios grupės, kuriose dirba švietimo pagalbos specialistai. Tokius užsiėmimus ugdytiniai lanko pagal poreikį arba iš anksto sudarytą tvarkaraštį.  Su mokiniais dirbama mažose grupėse. 4-6 mokinių grupei vienu metu pagalbą teikia mokytojas, mokytojas asistentas ir švietimo pagalbos specialistai.

Specialistai ir mokytojai nuolat glaudžiai bendradarbiauja, kartu išskiria vieną įgūdį, kurio formavimo siekia kiekvienas komandos narys. Dirbant mažose grupėse didžiausias dėmesys skiriamas ne akademiniams mokinių pasiekimams, o socialiniams, gyvenimo įgūdžiams, savarankiškumui, mokinių bendravimo kultūros stiprinimui. 

Kitomis vizito dienomis, projekto dalyviai lankėsi įvairiose užsiėmimuose, stebėjo mokykloje specialistų taikomas mokymosi, mokinių pažintinių kompetencijų ugdymo praktikas. Turėjo galimybę išbandyti „Mental Arithmetic“ metodą, susipažinti su jo taikymo galimybėmis ir nauda vaiko atminties, dėmesio, matematinių įgūdžių lavinimui.

Vizito metu organizuota dalyvių konferencija. Šalys pristatė savo patirtį, teikiant pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, jų įtraukties, neformaliojo ugdymo galimybes. Medelyno progimnazijos komanda pristatė savo mokyklos patirtį – specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių situaciją, švietimo pagalbos teikimo modelį, įtraukties principus.

Po darbo svečiai praplėtė akiratį pažindami Bulgarijos kultūrą, gamtą, istoriją. Žavėjosi įspūdingu kalnų vaizdu, autentiškais miesteliais ir jų prieigomis.

Taip pat skaitykite

Pažintis su teismo eksperto darbu

Gegužės 29 d. su 7i klasės mokiniais vykome į Lietuvos teismo ekspertizės centrą Šiaulių skyrių. …