Sveikiname Emiliją Andrulytę užėmusią III vietą

Pučia vėjas per Sibiro taigą,
Stingdo žalias šakeles.
O mano brangioji Tėvyne,
Man liūdna vienai be tavęs.
                              S. Dacienė

2021 m. birželio 14 d. Šiaulių rajono Kužių gimnazijoje vyko Šiaulių regiono 2 – 12 klasių mokinių konkursas ,, Istoriniai skaitymai. Istorija poezijoje“, skirtas Gedulo ir vilties dienai paminėti. Šiame konkurse dalyvavo mūsų mokyklos 5k klasės mokinė Emilija Andrulytė. Mokinė užėmė III vietą. E. Andrulytę šiam konkursui paruošė lietuvių k. ir literatūros mokytoja R. Malevičienė ir istorijos mokytoja L. Lukoševičiūtė.

Taip pat skaitykite

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projekto,, Tavo žvilgsnis 2021,, dalyviai ir diplomantai.